Texty písní Heaven shall burn Invictus Combat

Combat

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Welcome to a world of pain,
This is the day of your conversion mortification
Dragged away from home on blood red nights
Slave to a brutal system, forevermore

You are an orphan now,
Adopted by the beast of war
The end of all your childhood dreams has come

No more will you meet a smilling face
Now peace has left your sleep forever
There are no arms to hold you,
Yet there are no hands to wipe your tears

Constrained and forced to kill
These cruelties will haunt you
A life in combat,
Your fear will make you bleed
Your inner combat
A life without a future, you will forget your wishes
And nothing to embrace, but the rifle in your hands

You are an orphan now,
Adopted by the beast of war
The end of all your childhood dreams has come
A life of combat, forevermore

No more will you meet a smilling face
Now peace has left your sleep forever
There are no arms to hold you,
Yet there are no hands to wipe your tears away
There are no arms to hold you
Peace has left over your sleep

"There are about 300.000 child soldiers worldwide, most of them are forced to fight in armed conflicts."
Vítej ve světě bolesti,
To je ten den tvého ponížení
Odtáhnut od domova ke krvavým červeným nocím
Sloužit krutému systému, navěky
Teď si sirotek,
Adoptován válečnou bestií
Konec všech tvých dětských snů nadešel
Už nikdy nepotkáš smějící se tvář
Mír navždy opustil tvůj spánek
Nejsou tu žádné ruce které by tě podržely,
Nejsou tu žádné ruce které by ti utřeli slzy
Rozpačitý a nucen zabíjet
Ta krutost si tě uloví
Život v boji,
Tvůj strach tě přinutí krvácet
Tvůj vnitřní boj
Život bez budoucnosti, zapomeneš svoje přání
A nic k obejmutí, pouze zbraň co držíš
Teď si sirotek,
Adoptován bestií války
Konec všech tvých dětských snů nadešel
Život v boji, navždy
Už nikdy nepotkáš smějící se tvář
Mír navždy opustil tvůj spánek
Nejsou tu žádné ruce které by tě podržely,
Nejsou tu žádné ruce které by ti utřeli slzy
Nejsou tu žádné ruce které by tě podržely,
Mír navždy opustil tvůj spánek
btw."Na světě je kolem 300.000 dětských vojáků, většina je nucena bojovat v ozbrojených konfliktech"
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy