Texty písní Helloween Treasure Chest Keeper Of The Seven Keys

Keeper Of The Seven Keys

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Make the people
Hold each other's hand
And fill their hearts with truth
You made up your mind
So do as divined

Put on your armor
Ragged after fights
Hold up your sword
You're leaving the light
Make yourself ready
For the lords of the dark
They'll watch your way
So be cautious, quiet and hark

You hear them whispering
In the crowns of the trees
You're whirling 'round
But your eyes don't agree
Will 'O' the Wisps
Misguiding your path
You can't throw a curse
Without takin' their wrath

Watch out for the Seas of Hatred and Sin
Or all us people forget what we've been
Our only hope's your victory
Kill that Satan who won't let us be - kill

You're the Keeper of the Seven Keys
That lock up the Seven Seas
And the Seer of Visions said before he went blind
Hide them from demons and rescue mankind
Or the world we're all in will soon be sold
To the throne of the evil payed with Lucifer's gold

You can feel cold sweat
Running down your neck
And the Dwarfs of Falseness
Throw mud at your back
Guided by spells
Of the old Seer's hand
You're suffering pain
Only steel can stand

Stay well on your way and follow the sign
Fulfill your own promise and do what's devined
The Seven Seas are far away
Placed in the Valley of Dust, Heat and Sway

You're the Keeper of the Seven Keys
That lock up the Seven Seas
And the Seer of Visions said before he went blind
Hide them from demons and rescue mankind
Or the world we're all in will soon be sold
To the throne of the evil payed with Lucifer's gold

Throw the first key into the Sea of Hate

Throw the second key into the Sea of Fear
Throw the third key into the Sea of Senselessness
And make the people hold each other's hands
The fourth key belongs into the Sea of Greed
And the fifth into the Sea of Ignorance

Disease, disease, disease my friend
For this whole world's in Devil's hand
Disease, disease, disease my friend
Throw the key or you may die

Disease, disease, disease my friend
For this whole world's in Devil's hand
Disease, disease, disease my friend
Throw the key or you may die

On a mound at the shore of the last sea
He is sitting, fixing your sight
With his high iron voice causing sickness
He is playing you out with delight
Man who do you just think you are?
A silly bum with seven stars
Don't throw the key or you will see
Dimensions cruel as they can be
Don't let him suck off your power
Throw the key....!

An earthquake, sqirting fire, bursting ground
Satan's screaming, and the earth swallowing him away!

You're the Keeper of the Seven Keys
You locked up the Seven Seas
And the Seer of Visions can now rest in peace
There ain't no more demons and no more disease
And mankind live up, you're free again
Yes the tyrant is dead, he is gone, overthrown
You have given our souls back to light
Přiměj lidi,
Aby se držely navzájem za ruce
A naplň jejich srdce pravdou
Donuť je
Aby se chovali pobožně

Vezmi na sebe brnění,
Které je po bojích rozedrané
Drž svůj meč nahoře
Opouštíš světlo
Dobře se připrav
Na pány temnot
Oni sledují tvou cestu
Tak buď opatrný, rychlý a pozorně naslouchej

Slyšíš je jak šeptají
V korunách stromů
Ty se ohlížíš
Ale ty nevěříš svým vlastním očím
Bludičky tě
Svádějí z tvé cesty
Nemůžeš zlomit kletbu
Když jim nevezmeš jejich hněv

Sleduj ty spousty nenávisti a hříchu
Nebo všechny nás lidi, kteří zapomněli jací jsme byli.
Naše jediná naděje je tvoje vítězství.
Zabij toho satana, který nás nenechá být - zabij!

Ch: Ty jsi opatrovník sedmi klíčů,
Které zamknou sedm moří
A Věštec předtím než oslepl řekl
Skryj je před démony aby si zachránil lidstvo
Nebo že svět ve kterém jsme, bude brzy prodán
Trůnu zla zaplacený Luciferovým zlatem

Cítíš chladný pot,
Který ti stéká po šíji
A trpaslíci falešnosti
Házejí bláto na tvé záda

Vedený kouzly
Staré Věštcovi ruky
Ty trpíš bolestí
Jen ocel by to vydržela

Zůstaň správně na své cestě, řiď se znamením
Splň svůj vlastní slib a dělej to co je vyvěštíno
Sedm moří je daleko
Umístěných v údolí prachu, vedra a nadvlády

Ch: Ty jsi opatrovník sedmi klíčů,
Které zamknou sedm moří
A Věštec předtím než oslepl řekl
Skryj je před démony aby si zachránil lidstvo
Nebo že svět ve kterém jsme, bude brzy prodán
Trůnu zla zaplacený Luciferovým zlatem

Hoď první klíč do moře nenávisti

Hoď druhý klíč do moře strachu
Hoď třetí klíč do moře nesmyslů
A přiměj lidi, aby se držely navzájem za ruce
Čtvrtý klíč patří do moře chamtivosti
A pátý do moře neznalosti

Nemoc, nemoc, nemoc můj příteli
Je v celém světě,který je v ďábelských rukou.
Nemoc, nemoc, nemoc můj příteli
Zahoď klíč nebo zemřeš

Na břehu posledního moře
Sedí, upoutává svůj zrak
S jeho vysoce železným hlasem způsobující nemoc
Vychutnává si to potěšení člověka
O kterým si myslíš že jsi ty?
Hloupý vandrák se sedmi hvězdami
Neházej klíč nebo uvidíš
Dimenze tak kruté jak jen mohou být
Nenech ho sát tvou sílu A hoď ten klíč…!

Zemětřesení, tryskající oheň, popraskaná země,
Satanův výkřik, a Země ho spolkla!

Ch:Ty jsi opatrovník sedmi klíčů
Ty jsi zamkl sedm moří
A Věštec může teď odpočívat v pokoji
Už nejsou žádní démoni a žádný nemoci
A lidstvo žije a ty jsi znovu volný
Ano tyran je mrtvý, odešel, je svrhnutý
Ty si naše duše vyzvedl zpátky na světlo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy