Texty písní Holy moses Disorder Of The Order Deeper

Deeper

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Inside of me - I love to be
I'm ready now - So show me how
Don't marry me - Be wild and free
You're thrilling me - It's for you and me
I like to tell - Pass not away
Behind the wall - You wonder why
You feel it too - So let us do
It's hard for me - I learn to see
It's fuckin' pain - Not more about
I see the sea - You're calling me
Don't let it die - inside of you
Give it to me - It's my decay

I like to leave the world outside
Because all the words I wrote
will not fit to my voice
I'm telling it to you
But it's the last thing I can do
When I see you passing away
This holy fire is going
Deeper, deeper in my soul
I never thought before
Deeper, deeper, deeper in my soul
I never thought before

How can I make to change my mind
Because I wanna make it right this time
it doesn't matter much for you
I am lost in confusion
I have to grasp new illusions
and I'm tired of losing
words like that never crossed my way
but you know - feelings can learn to die
I like to leave the world outside
Because all the words I wrote
will not fit to my voice

I'm telling it to you
But it's the last thing I can do
When I see you passing away
This holy fire is going
Deeper, deeper in my soul
I never thought before
Deeper, deeper, deeper in my soul

Alone in a sea of agony
That will be a lonely way to be
I don't like to make it hard for me
Time will tell our way to stay
I am lost in confusion
I have to grasp new illusions
I'm tired of losing
Inside of me - I love být
Jsem připravená hned - Tak mi ukázat, jak
Neber si mě - Be Wild a zdarma
Vy jste mě vzrušující - to je pro tebe a mě
Chci říct - Pass není daleko
Za zdí - Ptáš se proč
Cítíte to taky - Tak ať nám to
Je to těžké pro mě - jsem se naučit vidět
Je to fuckin 'bolest - Ne více informací
Vidím moře - Ty jsi mě volá
Don't Let It Die - uvnitř tebe
Dej mi to - Je to moje kaz

Rád opustit svět venku
Protože všechna slova, která jsem napsal
bude to pravé pro můj hlas
Říkám to na vás
Ale je to poslední věc, kterou můžu udělat
Když tě vidím pomíjí
Tento svatý oheň se děje
Hlouběji, hlouběji v mé duši
Nikdy jsem předtím
Hlouběji, hlouběji, hlouběji v mé duši
Nikdy jsem předtím

Jak mohu změnit svůj názor
Protože chci, aby bylo správné tentokrát
nezáleží na tom moc pro vás
Ztratil jsem se zmateně
Musím pochopit nové iluze
a já jsem unavený ze ztráty
slova jako nikdy nenapadla, že můj způsob
ale víte - pocity mohou učit na smrt
Rád opustit svět venku
Protože všechna slova, která jsem napsal
bude to pravé pro můj hlas

Říkám to na vás
Ale je to poslední věc, kterou můžu udělat
Když tě vidím pomíjí
Tento svatý oheň se děje
Hlouběji, hlouběji v mé duši
Nikdy jsem předtím
Hlouběji, hlouběji, hlouběji v mé duši

Sama v moři utrpení
, Který bude osamělý způsob, jak být
Nemám rád, aby to pro mě těžké
Čas ukáže, náš způsob, jak zůstat
Ztratil jsem se zmateně
Musím pochopit nové iluze
Jsem unavený ze ztráty
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy