Texty písní Holy moses Disorder Of The Order Heaven Vs Hell

Heaven Vs Hell

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You go to the church - you kiss the cross
You worship Satan - Baphomet is your boss
You gave your soul to Christianity
Watch your mouth - stop your blasphemy

It's the same old game
Only time will tell
Who will be the winner
Heaven versus Hell

Born to be crucified
Your evil demon will never see the light
You Christian coward listen to you pray
You are blinded by Satan - you chose the wrong way

It's the same old game
Only time will tell
Who will be the winner
Heaven versus Hell

Waking up in horror fright
I know I'll never win this fight
I feel empowered by Satan at my side
You, weak believer, will never see the light

It's the same old game
Only time will tell
Who will be the winner
Heaven versus Hell
Půjdete do kostela - můžete políbit kříž
Vy se modlíte, Satan - Baphomet je váš šéf
Dala jsi svou duši ke křesťanství
Dávej si pozor na ústa - zastavit rouhání

Je to ta samá hra
Pouze čas ukáže
Kdo se stane vítězem
Nebe versus peklo

Born to být ukřižován
Vaše zlého démona nikdy neuvidí světlo
Jste zbabělec křesťan poslouchat vás modlit
Jste zaslepený Satan - jste si vybrali špatnou cestou

Je to ta samá hra
Pouze čas ukáže
Kdo se stane vítězem
Nebe versus peklo

Probuzení v hrůze strachy
Vím, že už nikdy vyhrát boj
Cítím se zmocněn Satan po mém boku
Ty, slabý věřící, nikdy spatřit světlo světa

Je to ta samá hra
Pouze čas ukáže
Kdo se stane vítězem
Nebe versus peklo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy