Texty písní Holy moses Disorder Of The Order Hell On Earth

Hell On Earth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Believe in my words...it's hell a on earth

It's been a while since I felt so high
But I feel you'll say goodbye?
I will miss you if you just go away
Unbound by the feeling we just had today
It seems it's hard to talk for you
But it's something I would like to do
It will never be the same
Because I am lost in your name

Today I will pay that bill
And I will not think about your thrill
When I woke to find you gone
I have stopped to drag you all along
We are drawn to my desire
Is that the demon you are running for
I wouldn't have to be in love for you
If I locked that door before

I will leave your world tonight
And for you it will be all right
Even though I am in love with you
All that to say - what's it to you?
My heart therefore feels like it's tattoed
With all the thoughts which came from you
You feel okay and I'm still alone
I have to take care of that danger-zone

It's a hell on earth

You cried so long like a huge lost child
You're digging for the answer worldwide
You wonder while they understood you wrong

Why you can't get it on
You told me the secrets of your life
But now you guard them like a lie
I have to cut your pictures from the wall
Before your smile lets me rise and fall
I would like and liked to be at your side
In all your secrecy
Aling your destiny
Within your dreams
And fight for your screams
In dignity
Far away from agony

Far away from agony
When you feel free
But you forced my soul with needles
You turned your lightning down on low
And my love to you has to go like the snow
It's been a while since I felt so high
But I feel you'll say goodbye?
I will miss you if you just go away
Unbound by the feeling we just had today
It seems it's hard to talk for you
But it's something I would like to do
It will never be the same
It's something I would like to say

It's a hell on earth

When wild storms dwell
When loosened elements are tightened by a dream
When I must feel this way
When life has to be changed
Věří v mých slov ... je to peklo na zemi

Už je to dlouho, co jsem se cítil tak vysoko
Ale cítím, budete se rozloučit?
Budeš mi chybět, pokud jste právě odejít
Bez závazků, s tím, pocit, že právě dnes
Zdá se, že je těžké mluvit za vás
Ale je to něco, co bych chtěl dělat
To už nikdy nebude stejný
Protože jsem ztratil na své jméno

Dnes jsem, že bude platit účet
A nebudu myslet na své nadšení
Když jsem se probudil se najít pryč
Jsem se zastavil, aby si všichni společně táhnout
Jsme přitahuje mé přání
Je to démon používáte pro
Nechtěla bych být v lásce k vám
Pokud jsem zamčené dveře, které před

Nechám si svět dnes v noci
A pro vás to bude v pořádku
Dokonce i když jsem do tebe zamilovaný
Vše, co říct - co je to na vás?
Mé srdce je proto toho názoru, jako by to tattoed
Se všemi myšlenky, které přicházely od vás
Cítíte se dobře a já jsem pořád sama
Musím se postarat se o to nebezpečí-zóny

Je to peklo na zemi

Jste křičel tak dlouho, jako obrovský ztracené dítě
Jste kopat za odpověď na celém světě
Zajímá vás, když jste špatně pochopil

Proč se nemůžete dostat na
Řekl jsi mi tajemství svého života
Ale teď si hlídal jako lež
Musím snížit vaše fotografie ze zdi
Předtím, než váš úsměv mi dovoluje vzestup a pád
Byl bych rád a rád se na vaší straně
Ve všech svých tajemství
Aling váš osud
V rámci svých snů
A bojujte za křik
Důstojný
Daleko od bolesti

Daleko od bolesti
Když se cítíte bez
Ale vy jste nuceni duše s jehlami
Nacházíte se obrátil se na své blesky s nízkým
A moje láska k vám musí jít jako sníh
Už je to dlouho, co jsem se cítil tak vysoko
Ale cítím, budete se rozloučit?
Budeš mi chybět, pokud jste právě odejít
Bez závazků, s tím, pocit, že právě dnes
Zdá se, že je těžké mluvit za vás
Ale je to něco, co bych chtěl dělat
To už nikdy nebude stejný
Je to něco, co bych chtěl říci,

Je to peklo na zemi

Když divoká bouře bydlet
Když se uvolnilo prvky střevo sen
Když jsem se musí cítit tímto způsobem
Když život je třeba změnit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy