Texty písní Hopes Die Last Six years home Some like it cold

Some like it cold

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I tried to do my best
but nothing seems to be alive
cause everytime I speak
I see your walls falling
and now
when I come around you all are
on your knees
So, what can you say?
did I fail?

You know that
I try to do the best I can
but you don't care

and I swear
I swear I'll never be like you
and that's the truth
cause I can see
that you are playing
hide and seek
with all my dreams

Never met no one that
hates me like you do
but hey, I can understand it
cause everytime I speak
I see your walls falling
but now I dare
so show me how
to play this game

you know that
I'm trying to be myself again
but you don't care

and I swear
I swear i'll never be like you
and that's the truth
cause I can see
you are playing hide and seek
with all my dreams

I'll wake up
I'll wake up
so try to hit me now
try to steal myself again
I try to do the best I can

You know that
I try to do the best I can
You know that
I'm trying to be myself again
but you don't care

and I swear
I swear I'll never be like you
and that's the truth
cause I can see
you are playing hide and seek
with all my dreams
Snažil jsem se udělat to nejlepší
ale nic se nezdálo být živé
protože kdykoliv jsem mluvil
viděl jsem tvé zdi padat
a teď
když projdu kolem, jsi celá
na kolenou
Tak, co můžeš říct?
selhal jsem?

Ty víš, že
jsem zkoušel udělat to nejlepší
ale tobě to bylo jedno

A já přísahám
přisahám, že nikdy nebudu jako ty
a to je pravda
protože můžu vidět
že ty hraješ
schovávanou
s mými sny

Nikdy se nepotkali, ani jeden z nich
nenávidí mě jako ty
ale hej, já to chápu
protože kdykoliv jsem mluvil
viděl jsem padat tvé zdi
ale teď si troufám
tak mi ukaž jak
hrát tuhle hru

ty víš, že
se snažím být znovu sám sebou
ale tobě je to jedno

A já přísahám
přisahám, že nikdy nebudu jako ty
a to je pravda
protože můžu vidět
že ty hraješ
schovávanou
s mými sny

probudím se
probudím se
tak mě zkus praštit teď
zkus mě zase ukradnout
zkouším dělat nejlepší, co můžu
ale tobě je to jedno

A já přísahám
přisahám, že nikdy nebudu jako ty
a to je pravda
protože můžu vidět
že ty hraješ schovávanou
s mými sny
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy