Texty písní Hopes Die Last Your face down now Tempus vincit omnia

Tempus vincit omnia

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm trying to say to you how you will rise
Like a child freezed in space and time
You'll find the way to nowhere

I'm here, but don't mind
Do what you like
I don't want to see no damn brakes
Not this time

Clearer
Nine days searching for the crime

So kill the lights one last time
Let's try as we used to do in paradise

Maybe with wrong words
I'm trying to give it all away
And I take your hands again and see
They're deeply compromised

Together
We'll find the reason why it ends
See it's clearer
You're meant to be my only friend

So kill the lights one last time
Let's try as we used to do in paradise

Maybe with wrong words
I'm trying to give it all away
And I take your hands again and see
They're deeply compromised
Maybe I'm not sure
But that voice is running through my head
Don't let me drown again and see
My breath that goes away

It's not easy to be there
When it dies in your hands
Snažím se ti říct, jak porosteš
Jako dítě zmrazené v čase a prostoru
Najdeš cestu nikam

Jsem tady, ale to je jedno
Dělej, co chceš
Nechci vidět žádné zatracené brzdy
Ne tentokrát

Čistěji
Devět dní hledání zločinu

Tak naposledy zabij světla
Pojď zkusit jaké by to bylo žít v ráji

Možná s špatnými slovy
Snažím se to všechno dát pryč
A znovu vzít tvou ruku a vidět
Jsou hluboce ohroženi

Spolu
Najdeme důvod proč to končí
Vidět to čistěji
Měla jsi být můj jediný přítel

Tak naposledy zabij světla
Pojď zkusit jaké by to bylo žít v ráji

Možná s špatnými slovy
Snažím se to všechno dát pryč
A znovu vzít tvou ruku a vidět
Jsou hluboce ohroženi
Možná si nejsem si jistý
Ale ten hlas běží skrz mou hlavou
Nenech mě utopit znovu a podívej
Jak můj dech odchází

Není lehké být tady
Když to umírá v tvých rukou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy