Texty písní Hypocrisy Abducted Paradox

Paradox

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Walkin' into the fire
I'm trying to find my soul there
Can I ever feel the warmth?
I am in need
I hope they find me soon

The voices I hear
are trying to control me
Need to clear my mind
or never survive
Suicide
the only solution
Blood is too bold
for their retribution

I have lost all my beliefs
But now I chase the truth
and it hurts
It is so ???
???
This is the only way

Slashing my arms
to let the blood free
Soon to get away from the pain
I have lost
all my beliefs
to a world of hypocrisy
Not afraid to die
Just an empty soul
in cosmos

Once I tried
to make a difference
But now I'm chasing the truth
Only the pain I have earned
and deceit runs through you

??? in their eyes
???
take pride in their development
Can't walk away from here

The voices I hear
are trying to kill me
Soon to get away from the pain
I have lost my belief
to a world of hypocrisy
Not afraid to die
Just an empty soul
in cosmos

Once I tried
to make a difference
But now I'm chasing the truth
Only the pain I have earned
hard deceit runs through you
Kráčím přímo do ohně
Zkouším tam najít svou duši
Mohu někdy pocítit takové teplo?
Potřebuji to
Doufám, že mne brzy najdou

Hlasy, které slyším
Se mne snaží ovládnout
Potřebuji si vyčistit mysl
Nebo nikdy nepřežiji
Sebevražda
Jediné řešení
Krev je tak smělá
Pro jejich odplatu

Ztratil jsem všechnu svou důvěru
Ale nyní jsem dohnal pravdu
A bolí to
Je to tak ???
???
Tohle je jediný způsob

Rozřezávám své ruce
Abych nechal volně vytékat krev
Brzy již bude po bolesti
Ztratil jsem
Všechnu svou důvěru
K pokryteckému světu
Nebojím se zemřít
Jen prázdná duše
Ve vesmíru

Jednou jsem zkoušel
Udělat rozdíl
Ale nyní přicházím na kloub pravdě
Vidělal jsem pouze bolest
A skrze Tebe prochází klam

??? v jejich očích
???
Být hrdý na jejich rozvoj
Nemohu odsud odejít

Hlasy, které slyším
Mne zkoušejí zabít
Brzy již bude po bolesti
Ztratil jsem svou důvěru
K pokryteckému světu
Nebojím se zemřít
Jen prázdná duše

Jednou jsem zkoušel
Udělat rozdíl
Ale nyní přicházím na kloub pravdě
Vidělal jsem pouze bolest
A skrze Tebe prochází klam
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy