Texty písní Hypocrisy Abducted Slippin' Away

Slippin' Away

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Feel every things circumstantial
Realise the nonsense of existing
Start to put to an end to this lost life
There ain't no change for the better

So I'll choose it from death
Memories been bless this one day
Take the tears and the pain
My soul I sold to prolong.

Don't tell me / I'm dying

Tired of / Bury the pain
As I bury this knife in my body
Slowly Slipping Away
To another dimension of virtue

My soul now slipping away in vain
A man greets me from the other side
"With dark empty eyes
Here its my time"
So please forgive this heart
And these dreams that we've felt

Don't tell me

Bury the pain
As I bury this knife in my body
Slowly Slipping Away
To another dimension of virtue
Pociť detailně každou věc
Uvědom si nesmyslnost bytí
Začni ukončovat tento ztracený život
Neexistuje žádná vyhlídka na zlepšení

Takže si to vyberu od smrti
A v tento den budou vzpomínky požehnané
Vezmu slzy a bolest
Prodal jsem svou duši za prodloužení

Neříkej mi / že umírám

Znaven / pohřbím bolest
Když pohřbím tento nůž do svého těla
Pomalu odtéká
Do jiné dimenze moci

Má duše nyní odtéká žilou
Člověk z druhé strany mne zdraví
Svýma temnýma, prázdnýma očima
Nadešel můj čas
Tak prosím, odpusť tomuto srdci
A těmto snům, které jsme pocítili

Neříkej mi

Pohřbím bolest
Když pohřbím tento nůž do svého těla
Pomalu odtéká
Do jiné dimenze moci
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy