Texty písní Hypocrisy The Fourth Dimension Apocalypse

Apocalypse

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Since I was a child, I saw my own way,
Who is god and who is not.

I'm so sick of hearing you preach about heaven,
All this bullshit about paradise,

Read all the signs...

The christians must be stopped
From spreading all the lies,
The only way to get to them,
Without fear, when the sun is a god
Have mercy
It's the ending... of your life.

As my mind slips away,
I see no end of this misery,
The only truth is myself,
I can't go on this way
No!

Read all the signs
You're the sign

Are you forgetting
To the end of the rainbow,
My own
All alone I know... won't I'll be there...
NOOO!!

With a stab in the back,
Have mercy,
It's the end.... of your life

When the son is the path,
Have mercy.
It's the ending of your life.
Od té doby, kdy jsem byl dítětem, jsem viděl svou vlastní cestu
Kdo je Bůh a kdo ne

Je mi zle z toho poslouchat, jak kážeš o nebi
Všechny tyhle kecy o ráji

Čti všechna ta znamení...

Křesťané musejí být zastaveni
Od šíření všech těch lží
Jediný způsob, jak se k nim dostat
Beze strachu, když slunce je Bůh
Měj slitování
Je to konec... Tvého života

Jak se má mysl rozplývá
Nevidím konec tohoto utrpení
Jediná pravda jsem já
Nemohu následovat tuto cestu
Ne!

Čti všechna ta znamení
Ty jsi to znamení

Zapomínáš?
Na konec duhy
Mé vlastní
Všichni sami, já vím... nebudu, budu tam...
NEEE!!

S bodnutím do tmy
Měj slitování
Je to konec... Tvého života

Když syn je cestou
Měj slitování
Je to konec... Tvého života
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy