Texty písní Hypocrisy The Fourth Dimension Path To Babylon

Path To Babylon

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Rise from the depths of hell
Destroying all that's good
Crush christianity and let satan loose
Spread your wings
And give us a sign
Let us know the time is here
End of religion, torture, love and sacrifice and fear

The true believers will only survive
The real freedom
The rest will die

The path will lead me back
The way back to darkness
In hell I'll stay
To fulfill my long command

Whoever will never ??? again
Will prove how ???
They'll walk back on the path
The path with the ones
When Solomon is here

The earth will be like a desert
Hell will rise from the sand
My life will always be endangered
As long as they hate ???

The true believer
Will only survive
The real freedom
The rest will die

The path will lead me back
The path back to Babylon
In hell, I'll stay
To fulfill my long command

Ahhh
Povstaň z hlubin pekelných
A znič vše, co je dobré
Rozdrť křesťanství a propusť Satana
Rozprostři svá křídla
A dej nám znamení
Dej nám vědět, že nadešel čas
Konec náboženství, mučení, láska a obětování a strach

Přežijí jen pravověrní
Skutečná svoboda
Zbytek zemře

Stezka mne přivede zpět
Cesta zpět do temnoty
Stanu v pekle
Naplnit svůj tužebný rozkaz

Kdokoli nebude nikdy ??? znova
Ukáže jak ???
Půjdou zpět po stezce
Stezce s jedinečnými
Když je zde Solomon

Země bude jako poušť
On povstane z písku
Můj život bude vždy ohrožen
Tak dlouho dokud oni budou nenávidět ???

Jen pravověrní
Přežijí
Skutečná svoboda
Zbytek zemře

Stezka mne přivede zpět
Cesta zpět do Babylonu
Stanu v pekle
Naplnit svůj tužebný rozkaz

Ahhh
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy