Texty písní Hypocrisy Virus Let The Knife Do The Talking

Let The Knife Do The Talking

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Verse 1]
Are you blind to see me?
I think I know what you need.
I crucify you for your disbelief.
Buried lies that you kept
I pull it out of your flesh
And you will never sing again.

I am God.
I am the only one.
You need me.
Put your trust in me

[Chorus]
Let the knife do the talking.
I'm gonna set you free.
Let the knife do the talking.
I wanna see you bleed.

[Verse 2]
I'll give you open-heart.
Give you pleasure.
And you will say no.
Just put your faith in me.
You seek salvation.
I am the one that you need.
I'll bring you? Your century?

I am God.
I am the only one.

[Chorus]
Let the knife do the talking.
I'm gonna set you free.
Let the knife do the talking.
I wanna see you bleed.

[Verse 3]
So, I'm on a mission to heal the world for good.
And some don't just stand in my way.
Don't get in my way!
Kill. Kill. Kill. [repeat in background]
Let the knife do the talking.
Let the knife do the talking.

[Chorus]
Let the knife do the talking.
I'm gonna set you free.
Let the knife do the talking.
I wanna see you bleed.

Let the knife do the talking.
Just believe in me.
Let the knife do the talking.
I wanna see you bleed.
[1 sloka]
Jste slepí, abyste mne viděli?
Myslím, že vím, co budete potřebovat.
Ukřižuji vás za vaše pochyby.
Pohřbené lži, které jste si ponechali
Vyrvu je z vašeho masa
A vy již nebudete nikdy zpívat.

Já jsem Bůh.
Já jsem jediný.
Potřebujete mne.
Důvěřujte mi

[Refrén]
Nechte mluvit nůž.
Já vás osvobodím
Nechte mluvit nůž.
Chci vás vidět krvácet.

[2 sloka]
Dám vám otevřené srdce.
Dám vám radost.
A vy řeknete ne.
Prostě mi jen důvěřujte
Hledáte spásu.
Já jsem ten, kterého potřebujete
Vezmu ssebou? Vaše století?

Já jsem Bůh.
Já jsem jediný.

[Refrén]
Nechte mluvit nůž.
Já vás osvobodím
Nechte mluvit nůž.
Chci vás vidět krvácet.

[3 sloka]
Takže, já jsem na misi, abych léčil svět pro dobro věci
A někteří prostě nechtějí stát na mé straně.
Kliďte se mi z cesty!
Zabít. Zabít. Zabít. [opakovat v pozadí]
Nechte mluvit nůž.
Nechte mluvit nůž.

[Refrén]
Nechte mluvit nůž.
Já vás osvobodím
Nechte mluvit nůž.
Chci vás vidět krvácet.

Nechte mluvit nůž.
Já vás osvobodím
Nechte mluvit nůž.
Chci vás vidět krvácet.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy