Texty písní Hypocrisy Virus Scrutinized

Scrutinized

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

They'll take your life away
They will push 'til you go insane
Raped, they steal your every heartbeat
Until you fall down dead
They monitor every step you take
And watching all your thoughts
Another small piece in the puzzle, no one cares,
'cause you're being controlled

They can see all mistakes that you'll make
How long will it take until you break
From authority's eyes, we're just a virus, just a frame
A world in technology we can't remain
We're caged within ourselves, afraid to never be healed
We're trapped within our world, our lives we lived are sealed

Never can we live again
They have already set the rules
And the law is your only friend
Obey them and they'll erase you too
Sneaking up on your private life
Leads society to suicide
Now they move into our minds
You try to run but you can't hide

They can feel all the moves that you make
Stay away from the light
Is this the way that you and I have to live?
A world in technology - there's no escape

We're caged within ourselves, afraid to never be healed
We're trapped within our world, our lives we lived are sealed

Forever struggle through our lifetime
We'll never tell the truth from lies
Swallowed by our fears we'll never retreat
The smell of freedom is finally cut

[Solo of Gary Holt]

We're caged within ourselves, afraid to never be healed
We're trapped within our world, our lives we lived are sealed

We're caged within ourselves, afraid to never be healed
We're trapped within our world, our lives we lived are sealed
Vezmou si tvůj život
Budou pokračovat, dokud se nezblázníš
Znásilněn, kradou každý tep tvého srdce
Dokud nepadneš mrtev k zemi
Sledují každý tvůj krok
A také všechny tvé myšlenky
Další malý kousek skládačky, nikdo se nestará,
Protože jsi pod jejich kontrolou

Vidí všechny chyby, které uděláš
Jak dlouho to bude trvat, dokud se nezlomíš
V očích autority, jsme jen virus, jen kostra
Technologický svět, nemůžeme zůstat
Jsme uvězněni sami v sobě, bojíme se, že se nikdy nevyléčíme
Jsme chyceni v našem světě, životy, které jsme žili jsou zpečetěny

Nikdy můžeme žít znovu
Již nastavili pravidla
A zákon je tvůj jediný přítel
Dodrž jej a oni se tě také zbaví
Pídí se po tvém soukromém životě
Vedou společnost k sebevraždě
Nyní se přesouvají do našich myslí
Pokoušíš se utéct, ale nemůžeš se schovat

Cítí všechny pohyby, které uděláš
Drž se dál od světla
Je to tak, že ty a já musíme žít?
Technologický svět - není úniku

Jsme uvězněni sami v sobě, bojíme se, že se nikdy nevyléčíme
Jsme chyceni v našem světě, životy, které jsme žili jsou zpečetěny

V průběhu našeho života neustále bojujeme
Nikdy nerozeznáváme pravdu od lži
Spoutáni našimi obavami, nikdy neustoupíme
Vůně svobody je konečný řez

[Sólo Gary Holt]

Jsme uvězněni sami v sobě, bojíme se, že se nikdy nevyléčíme
Jsme chyceni v našem světě, životy, které jsme žili jsou zpečetěny

Jsme uvězněni sami v sobě, bojíme se, že se nikdy nevyléčíme
Jsme chyceni v našem světě, životy, které jsme žili jsou zpečetěny
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy