Texty písní Ima Robot Ima Robot 12=3

12=3

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

12=3
A line wrapped around a string
Girls in the classroom
Concentrate, boy

A line around gravity
Spiritual individual
Corrosion and humanity
The mathematics of love and the science of sanity

Living it up in the atmosphere
Nobody dies if the heart is here

Kiss me goodbye
For the doctors are comin'
We all know why
Because I wasn't born

Here we go again
As time passes by here
We don't live and lie here
We're all going to die in the end

Standin' on the corner
Holes in my shirt
Girls drivin' by
Oh come here, don't flirt

'Cause she's never had a girlfriend
And I don't want one either
And I don't want the people
Knowin' that I was smoking ether

I've been thinking about science
In my spare time
I've been thinking about the reason
To the rhyme, heck, yeah

Livin' it up in the atmosphere
Nobody dies if the heart is here

Kiss me goodbye
For the doctors are comin'
We all know why
Because I wasn't born

Here we go again
As time passes by here
We don't live and lie here
We're all going to die in the end

Kiss me goodbye
For the doctors are comin'
We all know why
Because I wasn't born

Here we go again
As time passes by here
We don't live and lie here
We're all going to die in the end

Rock science
And people talk, talk science
And people see stars sometimes
And some people raise cadavers

But not me, I see
The sun is made of string
Lights out from the underworld
People talk about God

Are they insane? I don't think so
I say they're maybe spreading some love
12=3
Linka omotaná kolem řetězu
Dívky ve třídě
Koncentrát, chlapče

Linka kolem těžiště
Víra jednotlivých
Koroze a lidskosti
Matematika lásky a vědy o rozumu

Žijící to v atmosféře
Nikdo neumírá v případě, že srdce žije

Polib mě na rozloučenou
Zavolejte sem lékaře
Všichni víme, proč
Protože jsem se nenarodil

Je to tady zase
Jak zde čas ubíhá
Nechceme zde žít a lhát
Všichni zemře na konci

Stojím na rohu
Díry v košili
Dívky řídí
No tak pojdte sem, ne flirtujte

Protože ona nikdy nebyla ničí přítelkyní
A já nechci jeden jednu
A já nechci lidi
Neví, že jsem byl kouřen v éteru

Přemýšlel jsem o vědě
Ve svém volném čase
Přemýšlel jsem o důvodu
Chcete-li rým, sakra, yeah

Žijící to v atmosféře
Nikdo neumírá v případě, že srdce žije

Polib mě na rozloučenou
Zavolejte sem lékaře
Všichni víme, proč
Protože jsem se nenarodil

Je to tady zase
Jak zde čas ubíhá
Nechceme zde žít a lhát
Všichni zemře na konci

Polib mě na rozloučenou
Zavolejte sem lékaře
Všichni víme, proč
Protože jsem se nenarodil

Rock je věda
A lidé mluví, mluví o vědě
A lidé někdy vidí hvězdy
A někteří lidé zvednou mrtvoly

Ale já ne, já vidím
Slunce je vyrobena z řetězce
Světla ven z podsvětí
Lidé mluví o Bohu

Jsou šílený? Já si to nemyslím
Já říkám, že možná šíří trochu lásky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy