Texty písní In Flames Black-Ash Inheritance Gyroscope

Gyroscope

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Geology is digging through my brain
A manta engulfing the world
To throw it up once again
To a guild of lifted daggers

Neo-wolf, but older again
Than the Lupus itself
Linked its fur to the Gyroscope of time
A collection of failures

A diabolical sequence of stabs
Written in cutting stone
From the fossilized den of thieves
Our lives die

Neo-wolf, but older again
Than the Lupus itself
Linked its fur to the Gyroscope of time
A collection of failures

I see the nursing all mother
Spitting out a trail of termites
In the mouth of her first born hope
With smog-filled rebellion

Apathy dressed in violence
White, insectoid legs
Curse her lips and her mouth receptive
Only to pain

Neo-wolf, but older again
Than the Lupus itself
Linked its fur to the Gyroscope of time
A collection of failures
Geologie je kopání skrz můj mozek
Manta pohlcuje svět
Aby ho znovu ještě jednou vyzvrátila
Gildě zvednutých dýk

Neo-vlk, ale znovu starší
Než samotný Lupus
Jeho kožich souvisel s Gyroskopem času
Sběr poruch

Ďábelská sekvence bodnutí
Napsáno v řezajícím kameni
Od zkamenělého doupěte lupičů
Naše životy umírají

Neo-vlk, ale znovu starší
Než samotný Lupus
Jeho kožich souvisel s Gyroskopem času
Sběr poruch

Vidím všechny kojící matky
Vyplivnutí stopy termitů
V ústech její prvorozené naděje
S povstáním naplněným smogem

Apatie oblečena v násilí
Bílá, hmyzí nohy
Proklej její rty a ústa vnímavostí
Jen pro bolest

Neo-vlk, ale znovu starší
Než samotný Lupus
Jeho kožich souvisel s Gyroskopem času
Sběr poruch
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy