Texty písní Incubus Light Grenades Dig

Dig

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We all have a weakness
But some of ours are easier to identify
Look me in the eye
And ask for forgiveness
We'll make a pact to never speak that word again
Yes, you are my friend

We all have something that digs at us
Atleast we dig each other
So when weakness turns my ego up
I know you'll count on the me from yesterday

If I turn into another
Dig me up from under what is covering
The better part of me
Sing this song
Remind me that we'll always have each other
When everything else is gone

We all have a sickness
That cleverly attaches and multiplies
No matter how we try

We all have someone that digs at us
Atleast we dig each other
So when sickness turns my ego up
I know you'll act as a clever medicine

If I turn into another
Dig me up from under what is covering
The better part of me
Sing this song
Remind me that we'll always have each other
When everything else is gone
Oh, each other… when everything else is gone

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ohh
oh, oh, oh, oh, oh, oh, ohhhh

If I turn into another
Dig me up from under what is covering
The better part of me
Sing this song
Remind me that we'll always have each other
When everything else is gone
Oh, each other… when everything else is gone
Oh, each other… when everything else is gone
Všetci máme slabinu
Ale niektorí z nás ju rozpoznajú ľahšie
Pozri sa mi do očí
A žiadaj o odpustenie
Uzavreli sme zmluvu to slovo nikdy nevysloviť
Áno, si môj priateľ

Všetci máme niečo čo do nás vŕta
Aspoň do seba vŕtame navzájom
Tak keď tá slabina zdvihne moje ego
Viem že so mnou budeš od včera rátať

Ak sa obrátim k ďalšiemu
Vŕtaj do mňa zo spodu, čo prikrýva
Moju lepšiu časť
Spievaj túto pieseň
Pripomeň mi že vždy máme jeden druhého
Keď všetko ostatné odíde

Všetci máme chorobu
Ktorá šikovne pričíta a vynásobí
Nezáležiac na tom ako sa snažíme

Všetci máme niečo čo do nás vŕta
Aspoň do seba vŕtame navzájom
Tak keď tá choroba zdvihne moje ego
Viem že budeš ako múdry liek

Ak sa obrátim k ďalšiemu
Vŕtaj do mňa zo spodu, čo prikrýva
Moju lepšiu časť
Spievaj túto pieseň
Pripomeň mi že vždy máme jeden druhého
Keď všetko ostatné odíde
Oh, jeden druhého... keď všetko ostatné odíde

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ohh
oh, oh, oh, oh, oh, oh, ohhhh

Ak sa obrátim k ďalšiemu
Vŕtaj do mňa zo spodu, čo prikrýva
Moju lepšiu časť
Spievaj túto pieseň
Pripomeň mi že vždy máme jeden druhého
Keď všetko ostatné odíde
Oh, jeden druhého... keď všetko ostatné odíde
Oh, jeden druhého... keď všetko ostatné odíde
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy