Texty písní Inkubus Sukkubus Beltaine I Am The One

I Am The One

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am the One
From the dark side of your dreams
I am the One
The one who hears your screams
I am the One, I am the One
I am a vampyre a - calling for your love
I am the fire that burns within your blood
I am the One, I am the One
I am the One, I am the One
No bars or chains can keep me from your bed
Nothing on earth can get me from your head
I am the One, I am the One

I'm the angel of your desire
Burning in the night
I'm the pyre, I'm the fire
Come to set you alight
I am the One

Forget the past, live only for tonight
How many loves have shared such pure delight?
I am the One, I am the One
I am the One, I am the One

I'm the angel of your desire
Burning in the night
I'm the pyre, I'm the fire
Come to set you alight
I am the One

Rest now, my love, let troubles slip away
I shall return on the darkening of the day
I am the One, I am the One

I'm the angel of your desire
Burning in the night
I'm the pyre, I'm the fire
Come to set you alight
I am the One
Jsem jediná
z temné strany tvých snů.
Jsem jediná,
jediná, kdo slyší tvůj křik.
Jsem jediná, jsem jediná.
Jsem upír - volající tvou lásku.
Jsem oheň, který hoří v tvé krvi.
Jsem jediná, Jsem jediná.
Jsem jediná, Jsem jediná.
Žádné mříže ani řetězy mě neudrží od tvé postele.
Nic na zemi mě nedostane z tvé hlavy.
Jsem jediná, Jsem jediná.

Jsem anděl tvé touhy,
hořící do noci.
Jsem pohřební hranice, jsem oheň,
který tě přišel osvětlit.
Jsem jediná.

Zapomeň na minulost, žij jen pro dnešní noc.
Kolik lásek sdílely takovou čistou radost?
Jsem jediná, Jsem jediná.
Jsem jediná, Jsem jediná.

Jsem anděl tvé touhy,
hořící do noci.
Jsem pohřební hranice, jsem oheň,
který tě přišel osvětlit.
Jsem jediná.

Teď odpočívej, má lásko, nechej problémy odplout.
Vrátím se za soumraku.
Jsem jediná, Jsem jediná.

Jsem anděl tvé touhy,
hořící do noci.
Jsem pohřební hranice, jsem oheň,
který tě přišel osvětlit.
Jsem jediná.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy