Texty písní Irma Mr Love

Mr Love

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I felt like a wave caressing my soulders
He stood by the door, it all happened so fast
I froze and I stared
He said "Hands up, put your hands up"
A shot from nowhere
He said "Stand up, just stand up"
So I close my eyes, let myself go
It took one second and I lost control

Mr Love just shot me down
He shot me once and kissed goodnight
It's all blurred
Mr Love just caught my body
I closed my eyes, prayed that he would stay forever

He brought me the moon on a silver platter
He fills up my room with joy and laughter
At sunrise he goes "wake up, wake up"
He chases clouds away and makes the sky brighter
When I open my eyes, fell him so close
Now that he's here I won't let him go

Mr Love just shot me down
He shot me once and kissed goodnight
It's all blurred
Mr Love just caught my body
I closed my eyes, prayed that he would stay forever

The clock noise has stopped for a while
As I'm looking into his eyes
No word is strong enough to say
I want him for eternity
He brings out the best of me
I pray, My Lord have him stay forever

Mr Love just shot me down
He shot me once and kissed goodnight
It's all blurred
Mr Love just caught my body
I closed my eyes, prayed that he would stay forever
Cítila jsem jak se vlna mazlí s mými rameny
Stál tam ve dveřích, vše se to událo tak náhle
Stuhla jsem a dívala se
Řekl "Ruce vzhůru, dej ruce na horu"
Z ničeho nic vystřelil
Řekl "Vstaň, postav se"
Tak jsem zavřela oči, nechala vše plynout
Trvalo to jen vteřinu a já ztratila kontrolu

Pan Láska mě prostě trefil
Střelil mě jedinkrát a políbil na dobrou noc
Vše se zamlžilo
Pan Láska si vzal mé tělo
Já zavřela oči, modlila se, aby zůstal navždy

Na stříbrném podnose mi přinesl měsíc
Naplnil můj pokoj radostí a smíchem
Při východu slunce chodí "Probuď se, vstávej"
Pronásleduje mraky a dělá oblohu jasnější
Když otevřu oči, cítím jeho blízkost
Teď když je tu, nechci ho nechat odejít

Pan Láska mě prostě trefil
Střelil mě jedinkrát a políbil na dobrou noc
Vše se zamlžilo
Pan Láska si vzal mé tělo
Já zavřela oči, modlila se, aby zůstal navždy

Čas se na moment zastavil
Jak jsem hleděla do jeho očí
Žádné ze slov nestačí na to říci
Chci ho na vždy
On přináší to nejlepší ze mě
Modlím se, můj pane, ať se mnou zůstane na pořád

Pan Láska mě prostě trefil
Střelil mě jedinkrát a políbil na dobrou noc
Vše se zamlžilo
Pan Láska si vzal mé tělo
Já zavřela oči, modlila se, aby zůstal navždy


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy