Texty písní Iron Maiden Fear Of The Dark Fear Is The Key

Fear Is The Key

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Bruce Dickinson, Janick Gers

We live our lives in fever
In a choking sweat of fear
In the heat of the night you can
feel so much
In the heat of the night I scream
"Don't touch!"

I remember a time when we
used and abused
And fought all our battles in vain
I remember a time we thought that
passion was free
In the heart of the night... bodies aflame

We live in fever...

I hear your secret heartbeat
I can hear your silent cries
The kids have lost their freedom
And nobody cares till somebody
famous dies...

I remember a time when we
used and abused
And fought all our battles in vain
I remember a time we thought that
passion was free
In the heart of the night... bodies aflame

Now we live, in a world of uncertainty
Fear is the key - to what you want to be
You don't get a say the majority
gets its way
You're outnumbered by the bastards
till the day you die...
Žijeme naše životy v horúčke
v škrtiacom pote strachu
v teple noci môžeš cítiť tak veľa
v teple noci kričím "nedotýkaj sa!"

Pamätám si časy keď sme fungovali a zabávali sa
a bojovali naše bitky márne
pamätám si čas keď sme si mysleli že vášeň je sloboda
v srdci noci... telá v plameňoch

Žijeme naše životy v horúčke
v škrtiacom pote strachu
v teple noci môžeš cítiť tak veľa
v teple noci kričím "nedotýkaj sa!"

Počujem tvoje tajomné bitie srdca
počujem tvoj tichý výkrik
deti strácajú svoju slobodu
a nikto sa nestará kým nezomrie niekto slávny

Pamätám si časy keď sme fungovali a zabávali sa
a bojovali naše bitky márne
pamätám si čas keď sme si mysleli že vášeň je sloboda
v srdci noci... telá v plameňoch

Teraz žijeme vo svete pochybnosti
strach je kľúč - k čomu chceš byť
nepovieš vrchnosti maj svoj štýl
si v menšine oproti bastardom do dňa keď zomrieš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy