Texty písní Iron Maiden Wildest Dreams Blood Brothers

Blood Brothers

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(Harris)

And if you're taking a walk through the garden of life
What do you think you'd expect you would see?
Just like a mirror reflecting the moves of your life
And in the river reflections of me

Just for a second a glimpse of my father I see
And in a movement he beckons to me
And in a moment the memories are all that remain
And all the wounds are reopening again

We're blood brothers
We're blood brothers
We're blood brothers
We're blood brothers

And as you look all around at the world in dismay
What do you see, do you think we have learned
Not if you're taking a look at the war torn affray
Out in the streets where the babies are burned

We're blood brothers
We're blood brothers
We're blood brothers
We're blood brothers

There are times when I feel I'm afraid for the world
There are times I'm ashamed of us all
When you're floating on all the emotion you feel
And reflecting the good and the bad

Will we ever know what the answer to life really is?
Can you really tell me what life is?
Maybe all the things that you know that are precious to you
Could be swept away by fate's own hand

We're blood brothers
We're blood brothers
We're blood brothers
We're blood brothers

When you think that we've used all our chances
And the chance to make everything right,
Keep on making the same old mistakes
Makes untipping the balance so easy
When we're living our lives on the edge
Say a prayer on the book of the dead

We're blood brothers
We're blood brothers
We're blood brothers
We're blood brothers

And if you're taking a walk through the garden of life
(Harris)

A kdyby ses prošel zahradou života
Co čekáš že bys viděl?
Jako zrcadlo odráží
Pohyby tvého života
A jako v řece moje odrazy

Jen na vteřinu mi probleskne podoba mého otce
A v tom pohybu na mě kývne
A tom momentě jsou vzpomínky to jediné, co zůstalo
Všechny ty jizvy se znovu otvírají

Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři

A když se rozhlédneš kolem sebe V hrůzném světě
Co vidíš? Myslíš, že jsme se poučili?
Ne když se díváš na rvačkou rozpoutanou válku
Venku v ulicích kde jsou děti páleny

Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři

Jsou doby, kdy cítím, že se bojím tohoto světa
Jdou doby, kdy se za nás za všechny stydím
Když proplouváš všemi emocemi které cítíš
Odrážejícími dobro a zlo

Budem někdy znát, jaké jsou doopravdy odpovědi života
Můžeš mi popravdě říct, co vlastně je život?
Možná všechny věci, které znáš, a které jsou ti drahé
Mohou být smeteny rukou osudu

Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři

Když si myslíš, že jsme využili všechny naše šance
A možnosti všechno napravit
Stále děláme ty samé staré chyby
Činí nenaklánění rovnováhu tak snadnou
Když žijeme na hraně
Vyslov motlitbu ke knize mrtvých

Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři
Jsme pokrevní bratři

A kdyby ses prošel
Zahradou života
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy