Texty písní Jamie Cullum The Pursuit If I Ruled the World

If I Ruled the World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If I ruled the world,
Every day would be the first day of spring.
Every heart would have a new song to sing,
And we'd sing of the joy every morning would bring.

If I ruled the world,
Every man would be as free as a bird.
Every voice would be a voice to be heard,
Take my word we would treasure each day that occurred.


My world would be a beautiful place
Where we would weave such wonderful dreams.
My world would wear a smile on its face,
Like the man and the moon has, when the moon beams.

If I ruled the world,
Every man would see the world was his friend. Yeah
There'd be happiness that no man could end,
No my friend, not if I ruled the world.

Every hand would be held up high,
There'd be sunshine in everyones sky.
If the day ever dawned,
Will I rule the world.

Every hand would be held up high,
Every star would shine in everyones sky.
If the day ever dawned,
Will I rule the world.
Kdybych vládl světu
Každý den by byl první jarní den
Každé srdce by mělo novou píseň ke zpěvu
A my bysme zpívali o radosti, kterou přináší každé ráno

Kdybych vládl světu
Každý člověk by byl volný jako pták
Každý hlas by byl vyslyšen
Vem mě za slovo, vážili bychom si každého dne, který nastal

Můj svět by byl nádherným místem
Kde bychom utkali takových báječných snů
Můj svět by nosil úsměv na tváři
Jako člověk a měsíc, když měsíc zářil

Kdybych vládl světu
Každý člověk by viděl svět jako jeho přítele
Tam by bylo štěstí, že žádný by člověk neskončil
Ne můj příteli, ne když bych vládl světu

Každá ruka by se zvedla nahoru
Tam by bylo slunečno na každé obloze
Když by někdy nastal den
Já budu vládnout světu

Každá ruka by se zvedla nahoru
Tam by bylo slunečno na každé obloze
Když by někdy nastal den
Já budu vládnout světu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy