Texty písní Janick Thibault Sum 41 Walking Disaster (Sum 41)

Walking Disaster (Sum 41)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I haven't been home for a while
I'm sure everything's the same
Mom and Dad both in denial
And only jokes to take the blame
Sorry, Mom, but I don't miss you
Father's no name you deserve
I'm just a kid with no ambitions
Wouldn't come home for the world

Never know what I've become
The king of all that's said and done
The forgotten son
This city's buried in defeat
I walk along these no-name streets
Wave goodbye to home as I fall...

At the dead-end I begin
To burn a bridge of innocence
Satisfaction guaranteed
A pillow-weight catastrophe

On a mission nowhere bound
Inhibitions underground
A shallow grave I
Have dug all by myself

And now I've been gone for so long
I can't remember who was wrong
All innocence is long gone
I pledge allegiance to a world of disbelief
Where I belong

A walking disaster
The son of all bastards
You regret you made me
It's too late to save me
(You regret you made me
It's too late to save me)

As far as I can tell
It's just voices in my head
Am I talking to myself?
'Cause I don't know what I just said

(And she said)
As far as where I fell
Maybe I'm better off dead
Am I at the end of nowhere
Is this as good as it gets?

And now I've been gone for so long
I can't remember who was wrong
All innocence is long gone
I pledge allegiance to a world of disbelief
Where I belong

A walking disaster
The son of all bastards
You regret you made me
It's too late to save me
(To save me, to save me, to save me, [etc.])

To save me, to save me, to save me, to save me

And now I've been gone for so long
I can't remember who was wrong
All innocence is long gone
I pledge allegiance to a world of disbelief
Where I belong

A walking disaster
The son of all bastards
You regret you made me
It's too late to save me

I will be home in a while
You don't have to say a word
I can't wait to see you smile
Wouldn't miss it for the world

I will be home in a while
You don't have to say a word
I can't wait to see you smile
Wouldn't miss it for the world
Nebyl jsem chvilku doma
Jsem si jist, že všechno je stejné
Máma a táta oba popírají
A jen dítěti dávají vinu
Promiň, mami, ale nescházíš mi
Otce beze jména zasloužíš si
Jsem jen dítě bez ambicí
Pro svět bych se neměl vrátit domů

Nikdy se nedovíš, co se se mnou se stane
Králem všeho toho co jsem řekl a udělal
Zapomenutý syn?
Tohle město je zahrabaný do porážky
Kráčím po bezejmenných ulicích
Mávám všemu sbohem zatím co padám...

V bídě začínám
Pálit most nevinnosti
Spokojenost zaručena
Pilulka - značná pohroma
Na poslání není nikde hranice
Zákazy pod zemí
Mělký hrob
Mám kopat úplně sám

A teď jsem odešel na tak dlouho
Nemohu si vzpomenout kdo se mýlil
Všechna nevinnost je dávno pryč
Slibuji oddanost světu pochybností kam patřím

Chodící pohroma, syn všech bastardů
Litujete, že jste mě udělali
Je příliš pozdě mě zachránit
(Litujete, že jste mě udělali
Je příliš pozdě mě zachránit)

Pokud mohu říci, jsou to jen hlasy v mé hlavě
Mluvím sám pro sebe, protože nevím co jsem to jen řekl (A ona řekla)
Až tam kam jsem padla, možná, že by bylo lépe být mrtvá
Jsem na konci prázdnoty, je to dobré jak se začíná zdát?

A teď jsem odešel na tak dlouho
Nemohu si vzpomenout, kdo se mýlil
Všechna nevinnost je dávno pryč
Slibuji oddanost světu pochybností kam patřím

Chodící pohroma, syn všech bastardů
Litujete, že jste mě udělali
Je příliš pozdě mě zachránit
(Litujete, že jste mě udělali
Je příliš pozdě mě zachránit
Zachránit mě, zachránit mě, zachránit mě, [atd.])

["Je příliš pozdě" x2 & další vokalizace]

Zachránit mě, zachránit mě, zachránit mě, zachránit mě

A teď jsem odešel na tak dlouho
Nemohu si vzpomenout, kdo se mýlil
Všechna nevinnost je dávno pryč
Slibuji oddanost světu pochybností kam patřím

Chodící pohroma, syn všech bastardů
Litujete, že jste mě udělali
Je příliš pozdě mě zachránit

Budu doma za chvíli
Nemusíš říct ani slovo
Nemohu se dočkat až tě uvidím usmívat se
Neměl bych to zmeškat pro svět

Budu doma za chvíli
Nemusíš říct ani slovo
Nemohu se dočkat až tě uvidím usmívat se
Neměl bych to zmeškat pro svět
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy