Texty písní Janis Joplin Pearl Cry Baby

Cry Baby

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Cry baby, cry baby, cry baby,
Honey, welcome back home.

I know she told you,
Honey I know she told you that she loved you
Much more than I did,
But all I know is that she left you,
And you swear that you just don’t know why,
But you know, honey I’ll always,
I’ll always be around if you ever want me

Come on and cry, cry baby, cry baby, cry baby,
Oh honey, welcome back home.

Don’t you know, honey,
Ain’t nobody ever gonna love you
The way I try to do ?
Who’ll take all your pain,
Honey, your heartache, too ?
And if you need me, you know
That I’ll always be around if you ever want me

Come on and cry, cry baby, cry baby, cry baby,
Oh daddy, like you always saying to do.

And when you walk around the world, babe,
You said you’d try to look for the end of the road,
You might find out later that the road’ll end in Detroit,
Honey, the road’ll even end in
Kathmandu.
You can go all around the world

Trying to find something to do with your life, baby,
When you only gotta do one thing well,
You only gotta do one thing well to make it in this world, babe.
You got a woman waiting for you there,
All you ever gotta do is be a good man one time to one woman
And that’ll be the end of the road, babe,
I know you got more tears to share, babe,

So come on, come on, come on, come on, come on,
And cry, cry baby, cry baby, cry baby.

And if you ever feel a little lonely, dear,
I want you to come on, come on to your mama now,
And if you ever want a little love of a woman

Come on and baby baby baby babe babe baby now
Cry baby yeah.
Plač baby, plač baby, plač baby
Zlato, vítej zpátky doma

Vím, že ti řekla
Zlato, vím, že ti řekla, že tě milovala
Mnohem víc než já
Ale všechno co vím je, že tě opustila
A přísaháš, že nevíš proč,
Ale víš, že já napořád
Budu napořád kolem, kdykoli mě budeš chtít

Pojď a plač, plač baby, plač baby, plač baby
Oh zlato, vítej zpátky doma

Nevíš, zlato
Není tady nikdo, kdo tě miluje
Způsobem, kterým to zkouším
Kdo vezme všechnu tvoji bolest
Zlato, také tvoji úzkost
A jestli mě potřebuješ, víš
Budu napořád kolem, kdykoli mě budeš chtít

Pojď a plač, plač baby, plač baby, plač baby
Oh tati, jako vždy říkáš, jak to udělat.

A když obcházíš svět, baby,
Říkáš, že by ses zkusil podívat na konec cesty
Můžeš najít později, že cesta končí v
Detroitu
Zlato, cesta končí v
Kathmandu
Můžeš obejít celý svět

Zkusit najít něco, co udělat se svým životem, baby
Když můžeš udělat dobře jen jednu věc
Můžeš udělat dobře jen jednu věc v tomto životě, baby
Máš ženu, která tady na tebe čeká
Vše, co můžeš udělat je být dobrý muž pro jednu ženu
A to bude konec cesty, baby
Vím, že máš více slz na sdílení, baby

Tak pojď, pojď, pojď, pojď, pojď
a plač, plač baby, plač baby, plač baby

A kdyby ses někdy cítil trochu sám, drahý
Chci, aby jsi šel, šel teď za svojí mámou
A kdyby si chtěl trochu ženské lásky

Pojď a baby, baby, baby, baby, baby, baby, teď
Plač, baby, yeah
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy