Texty písní Jay-Z Numb/Encore

Numb/Encore

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Thank you, thank you, thank you, you're far too kind

Now can I get an encore, do you want more
Cookin raw with the Brooklyn boy
So for one last time I need y'all to roar

Now what the hell are you waitin for
After me, there shall be no more
So for one last time, nigga make some noise

Get em Jay

Who you know fresher than Hov'? Riddle me that
The rest of y'all know where I'm lyrically at
Can't none of y'all mirror me back
Yeah hearin me rap is like hearin G. Rap in his prime
I'm, young H.O., rap's Grateful Dead
Back to take over the globe, now break bread
I'm in, Boeing jets, Global Express
Out the country but the blueberry still connect
On the low but the yacht got a triple deck
But when you Young, what the fuck you expect? Yep, yep
Grand openin, grand closin
God damn your man Hov' cracked the can open again
Who you gon' find doper than him with no pen
just draw off inspiration
Soon you gon' see you can't replace him
with cheap imitations for DESE GENERATIONS

Now can I get an encore, do you want more
Cookin raw with the Brooklyn boy
So for one last time I need y'all to roar

Now what the hell are you waitin for
After me, there shall be no more
So for one last time, nigga make some noise

What the hell are you waiting for

[sighs] Look what you made me do, look what I made for you
Knew if I paid my dues, how will they pay you
When you first come in the game, they try to play you
Then you drop a couple of hits, look how they wave to you
From Marcy to Madison Square
To the only thing that matters in just a matter of years (yea)
As fate would have it, Jay's status appears
to be at an all-time high, perfect time to say goodbye
When I come back like Jordan, wearin the 4-5
It ain't to play games witchu
It's to aim at you, probably maim you
If I owe you I'm blowin you to smithereeens
Cocksucker take one for your team
And I need you to remember one thing (one thing)
I came, I saw, I conquered
From record sales, to sold out concerts
So muh'fucker if you want this encore
I need you to scream, 'til your lungs get sore

I'm tired of being what you want me to be
Feeling so faithless lost under the surface
Don't know what you're expecting of me
Put under the pressure of walking in your shoes
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
And every second I waste is more than I can take

I've become so numb I can't feel you there
I've become so tired so much more aware
I'm becoming this all I want to do
Is be more like me and be less like you

I've become so numb
Can I get an encore, do you want more (more...)
I've become so numb
So for one last time I need y'all to roar
One last time I need y'all to roar
Děkuji, děkuji, děkuji, že jste až příliš laskavý

Teď mohu dostat přídavek, chcete víc
Cookin syrové s chlapcem Brooklyn
Takže na poslední doby musím k vám všem řev

A teď, co sakra čekáš na
Po mně, musí existovat více
Takže jednou, naposledy, nigga make some noise

Get em Jay

Kdo víte, čerstvější než Hov '? Riddle mi, že
Zbytek vám všem vědět, kde jsem v lyricky
Nemůže žádný vám všem zrcadlo me back
Jo hearin mě rap je jako hearin G. Rap v nejlepších letech
Já, mladý H.O., rap je Grateful Dead
Zpět, aby po celém světě, nyní lámání chleba
I'm in, proudová letadla Boeing, Global Express
Mimo zemi, ale ještě připojit borůvka
Na nízké, ale jachta dostala trojitý paluby
Ale když jste mladý, co to kurva jste čekali? Jo, jo
Grand OpenIn, Grand closin
Zatraceně váš muž Hov 'popraskané může otevřít znovu
Kdo jste gon 'najít narkoman, než ho bez pera
jen čerpat inspiraci z ceny
Brzy si gon 'vidět nemůžete nahradit ho
s levnou napodobeninu pro Dese GENERACEMI

Teď mohu dostat přídavek, chcete víc
Cookin syrové s chlapcem Brooklyn
Takže na poslední doby musím k vám všem řev

A teď, co sakra čekáš na
Po mně, musí existovat více
Takže jednou, naposledy, nigga make some noise

Co to sakra čekáš

[povzdechne] Podívejte se, co se mi to, podívejte se, co jsem pro vás
Zaplatil jsem nevěděl, jestli my dues, jak se budou platit budete
Když poprvé přišel do hry, když se snaží hrát si
Pak hodíš pár hitů, podívejte se, jak se na vás vlna
Od Marcy do Madison Square
Chcete-li jediná věc, která záležitosti během několika let (ano)
Jak osud by měl to, Jay stav jeví
musí být na všech-historického maxima, je čas se rozloučit
Když jsem se vrátil, jako je Jordánsko, na sobě 4-5
Není hrát hry witchu
Je zaměřena na vás, pravděpodobně jste mrzačí
Pokud se vám dlužím jsem blowin vám smithereeens
Zmrde vzít jednu pro váš tým
A musím si zapamatovat jednu věc (jednu věc)
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem
Z prodeje nahrávek, na vyprodané koncerty
Muh'fucker takže pokud chcete tuto encore
Musíš křičet, 'til vašich plic dostanete bolest

Jsem unavený z toho, co chcete, abych se
Pocit, tak nevěřící ztratil pod hladinou
Nevím, co jste očekával ode mě
Dejte pod tlakem chůze v botách
(Caught in the undertow právě ulovených v protiproud)
Každý krok, že vezmu je další chyba k vám
(Caught in the undertow právě ulovených v protiproud)
A každý druhý já odpad je víc, než jsem si vzít

Já jsem se tak otupělá Necítím se tam
Já jsem se tak unavený tolik více uvědomují
Jsem stále to všechno, co chci dělat
Je být více jako já a být méně, jako jste vy

Já jsem se tak otupělá
Mohu dostat přídavek, chceš víc (více. ..)
Já jsem se tak otupělá
Takže na poslední doby musím k vám všem řev
Jedním z poslední doby musím k vám všem řev

Interpret

  • Interpret Jay-Z Už jako dvanáctiletý střelil Shawn Corey Carter, jak zní rapperovou jméno, do ramene svého bratra, který kradl otcovy šperky. Shawn navštěvoval střední…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy