Texty písní Jethro Tull Warchild SeaLion

SeaLion

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Over the mountains, and under the sky ---
riding dirty gray horses, go you and I.
Mating with chance, copulating with mirth ---
the sad-glad paymasters (for what it's worth).

The ice-cream castles are refrigerated;
the super-marketeers are on parade.
There's a golden handshake hanging round your neck,
as you light your cigarette on the burning deck.

And you balance your world on the tip of your nose ---
like a SeaLion with a ball, at the carnival.
You wear a shiny skin and a funny hat ---
the Almighty Animal Trainer lets it go at that.

You bark ever-so-slightly at the Trainer's gun,
with you whiskers melting in the noon-day sun.
You flip and you flop under the Big White Top
where the long-legged ring-mistress starts and stops.

But you know, after all, the act is wearing thin ---
as the crowd grows uneasy and the boos begin.
But you balance your world on the tip of your nose ---
you're a SeaLion with a ball at the carnival.

Just a trace of pride upon our fixed grins ---
for there is no business like the show we're in.
There is no reason, no rhyme, no right
to leave the circus `til we've said good-night.

The same performance, in the same old way;
it's the same old story to this Passion Play.
So we'll shoot the moon, and hope to call the tune ---
and make no pin cushion of this big balloon.

Look how we balance the world on the tips of our noses,
like SeaLions with a ball at the carnival.
Přes hory a pod oblohou
Na špinavých a šedivých koních, jedeme, ty a já
Ženíme se s náhodou, páříme se s veselím
Výplatce žoldu je rád, protože, co vůbec má nějakou cenu?

Zmrzlinové hrady jsou zmraženy
Velkoobchodníci se smíšeným zbožím se producírují na korze
Zlaté třesení rukou ti visí kolem krku
Když si zapaluješ cigaretu na hořící palubě

Balancuješ svůj svět na špičce svého nosu
Jako tuleň balanceje míč při karnevalu
Nosíš lesklou kůži a směšný klobouk
Všemohoucí Krotitel zvířat stím dál už nic nedělá

Štěkáš jenom tak jemňoučce na Krotitelovu pistoli
Afousy ti měknou v poledním slunci
Plácáš se a házíš sebou pod velkou bílou kopulí
Kde dlouhonohá velitelka tě pobízí a zastavuje

Ale ta víš že to představení se nakonec okouká
Adav žačne být neklidný a bede bučet na protest
Ale dál balancuješ svět na špičce svého nosu
Jsi tuleň s míčem na karnevalu

Alespoň stopu hrdosti na našich ustálených úšklebcích
Protože na světě není nic nad show, ve které vystupujeme
Nemáme dúvod, ani rým, ani právo
Opustit cirkus dřív, než jsme dali dobrou noc

Totéž představení a stále stejně
Je to tentýž příběh z Pašijové hry
Tak budeme střílet na měsíc a doufáme, že si vastřelíme melodii
A nedělej si z toho velkýho míče polštářek na
jehly

Podívej se, jak balancuješ svět na špičce nosu
Jsi tulení míč na karnevalu...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy