Texty písní Jimmy Eat World Invented My best theory

My best theory

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's been a long time, so long
There's only one life I know (I know)
But I have my own mind
I'll say so if it seems right

(Hey rush out)

I see your warm face with the soft mouth
But it speaks something else (else)
I'll take my chances with the cast down
We can feel the air

Rush out, out from the center
Not like one side is any better
Stand up as they bend, reaching
My best theory?
It’s already in me

(We can feel, we can feel the air
Rush out)

So many questions
And the answers come back unanswered
Let's hold the old script
It's a new twist
You can feel the air

Rush out, out from the center
Not like one side is any better
Stand up as they've been preaching
My best theory is already in me
(already in me)

In a lonely real place
Neither part nor mistake
Not what you had with your time

My doubt seems fine, my true desire
My threat, my appetite
My true desire

I feel the air!

Rush out, out from the center
Not like one side is any better
Stand up and escape and breach it
My best theory is already in me

Rush, out from the center
Not like one side is any better
Stand up as they bend, reaching
My best theory?
It’s already in me

In a lonely, real place
Neither plan nor mistake
Love what you have with your time
By dowsing find my true design?
My flag?
My appetite?
Je to dlouhá doba, tak dlouhá
Je tu jen jeden život, který znám (Znám)
Ale já mám svou vlastní mysl
Řeknu to, pokud se to bude zdát správné

(Hej spěchej pryč)

Vidím tvou horkou tvář s měkkými ústy
Ale říká to něco jiného (jiného)
Vezmu své šance s obsazením
Můžeme cítit vzduch

Spěchej pryč, pryč z prostředka
Žádná strana není lepší
Postav se, když se ohýbají, dosahujíc
Moje nejlepší teorie?
Je už ve mně

(Můžeme cítit, můžeme cítit ten vzduch
Pospíchej pryč)

Tak příliš otázek
A odpovědi se vrací zpátky nezodpovězené
Pojďme držet ten starý scénář
Je to nový zvrat
Můžeš cítit ten vzduch

Spěchej pryč, pryč z prostředka
Žádná strana není lepší
Postav se, když oni kážou
Moje nejlepší teorie je už ve mně
(už ve mně)

Na opuštěném, skutečném místě
Ani část, ani chyba
Ne to, co jsi měl časem

Moje pochyba vypadá dobře, moje pravá touha
Moje hrozba, moje chuť
Moje pravá touha

Cítím ten vzduch!

Spěchej pryč, pryč z prostředka
Žádná strana není lepší
Vstaň a uteč a prolom to
Moje nejlepší teorie je už ve mně

Spěchěj pryč, pryč z prostředka
Žádná strana není lepší
Postav se, když se ohýbají, dosahujíc
Moje nejlepší teorie?
je už ve mně

Na opuštěném, skutečném místě
Ani plán, ani chyba
Miluj to, co máš s časem
Hledat proutkem mou pravou tvář?
Můj prapor?
Moji chuť?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy