Texty písní JJ Demon R.I.P. Everyone

R.I.P. Everyone

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We're saying; R.I.P. to everyone we know
our glass is now half empty but the tears are overflow
And still we're screaming; R.I.P. to everyone we love
is everyone below us mad at everyone above?

This is the valley where animals live
stresses like wind to a man on a bridge,
stand on the edge with city below
below the city it's sixty below
Is he alone? Is he a shadow?
And will he be home in his moment of battle?
He's roaming of vandle,
no roman candles lit on the night that he died
Let it be, I should've been there in his place
scared as I stare in the face of his mother
in case I discover the fear in the fate.
My brother, I sent another prayer into space;
Rest In Peace to Prince and Thief too
Can we speak to ghosts?

We're saying; R.I.P. to everyone we know
our glass is now half empty but the tears are overflow
And still we're screaming; R.I.P. to everyone we love
is everyone below us mad at everyone above?

Cold is the hand on the Angel of Death
drawing you to it's embrace, from a caress
receding to strangle your neck
pulling into and from grace
this is your fate.
Stare in the eyes of your sin
every morning before you begin
Who are your family?
Who are your friends?
Lost in the culprit of needles and pins.

Tommy was itchin' the fix in the kitchen
he made his decision
he wanted to scratch.
Chasing the dragon, but facing the dragon is not really something he wanted to catch.

But he finally did,
I wonder; did he try to repent?
As life slipped from his eyes
Scratching.

We're saying; R.I.P. to everyone we know
our glass is now half empty but the tears will overflow
And still we're screaming; R.I.P. to everyone we love
is everyone below us mad at everyone above?

We still love you
We will miss you
We still love you
Is it blissful?
We still love you
We will miss you
We still love you
Is it bliss?

Eric, my cousin, I call to your spirit;
Answer! I know you can hear it.
I conjure your soul with these lyrics
manifest some kind of appearance
Scare us! I don't even care;
it's better than just wondering;
Where it was that you were carried,
I helped carry you physically to be burried
But the rest, every individual varies.

We're saying; R.I.P. to everyone we know
our glass is now half empty but the tears will overflow
And still we're screaming; R.I.P. to everyone we love
is everyone below us mad at everyone above?
Vravíme; R.I.P. každému, koho poznáme.
Naše poháre sú poloprázdne ale slzy pretekajú.
A stále kričíme; R.I.P. každému, koho milujeme.
Je každý, kto je pod nami naštvaný na každého, kto je hore?

Toto je údolie, kde žijú zvieratá,
napätie ako vietor pre muža stojaceho na moste,
stojaceho na kraji s mestom pod ním,
s mestom 60 metrov nižšie.
Je sám? Je tieň?
A bude doma vo chvíli jeho bitky?
Túla sa ako vandal,
žiadne rímske sviečky nesvietili v noci, keď zomrel.
Nechaj to tak, mal som byť na jeho mieste,
vystrašený, keď som sa pozeral do tváre jeho matky
z dôvodu, že som našiel strach v osude.
Môj braček, posielam ďalšiu modlitbu do vesmíru;
odpočívaj v pokoji, Prince a tiež aj Thief..
Môžeme hovoriť k duchom?

Vravíme; R.I.P. každému, koho poznáme.
Naše poháre sú poloprázdne ale slzy pretekajú.
A stále kričíme; R.I.P. každému, koho milujeme.
Je každý, kto je pod nami naštvaný na každého, kto je hore?

Chladná je ruka Anjela Smrti
ktorá ťa ťahá do jeho objatia, z pohladenia
prechádza do škrtenia tvojho krku,
do ťahania do a z milosti,
toto je tvoj osud.
Pozeráš do očí svojho hriechu
každé ráno predtým ako začneš;
Kto je tvoja rodina?
Kto sú tvoji priatelia?
Stratený vo vine z ihiel a špendlíkov.

Tommy bol v kuchyni, mal zálusk na drogy,
spravil svoje rozhodnutie;
chcel ich narýchlo pripraviť.
Naháňať draka, no čeliť drakovi nieje to,
čo skutočne chcel.

Ale nakoniec to urobil,
čudujem sa; skúšal to ľutovať,
keď život mizol z jeho očí?
A neúmyselne.

Vravíme; R.I.P. každému, koho poznáme.
Naše poháre sú poloprázdne ale slzy pretekajú.
A stále kričíme; R.I.P. každému, koho milujeme.
Je každý, kto je pod nami naštvaný na každého, kto je hore?

Stále vás lúbime
Stále nám chýbate
Stále vás lúbime
Je to blažené?
Stále vás lúbime
Stále nám chýbate
Stále vás lúbime
Je to blaženosť?

Eric, bratranec môj, volám tvoju dušu;
Odpovedz! Viem, že ma počuješ.
Zaprisahávam tvoju dušu s týmito slovami
daj nám znamenie.
Vystraš nás! Je mi to úplne jedno;
je to stále lepšie než sa len čudovať;
Kde to bolo, kam si bol odvedený,
ja som ťa pomáhal fyzicky niesť, aby si bol pochovaný,
ale kľud, každé sa nejak líši.

Vravíme; R.I.P. každému, koho poznáme.
Naše poháre sú poloprázdne ale slzy pretekajú.
A stále kričíme; R.I.P. každému, koho milujeme.
Je každý, kto je pod nami naštvaný na každého, kto je hore?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy