Texty písní Jon Lajoie I Kill People WTF Collective 2

WTF Collective 2

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

MC Confusing back in this bitch
With a parking sandwich and a chicken ticket
I got a liquid face lift from a fig with big tits
And my wrist got twisted by a Brit with fake spit
And you don't understand it, 'cause you're not supposed to
Like a candy cane snake in a jealous cartoon
And I'm gonna leave soon, but first I need to
Drink a Chevy chase face and rape Robocop 2

Yo, I'm MC Historical Inaccuracy
I drop lyrical bombs like Hiroshima in '73
I write rhymes like Shakespeare when he wrote Ann Frank's Diary
Which is about the civil war of 1812 in Germany
I'm like the Spanish inquisition when they killed Jesus
And Abe Lincoln's suicide was the theme for my thesis
Like Moses when I focus I can split the Red sea
Like he did in 1950 with the Chinese army

I'm MC Don't Know How to Pluralize Word
I got so many rhyme and I sleep with all the girl
When there's more than one of something you're supposed to pluralize
But I never learned that through all the year I've been alive

Hello, I'm MC Canadian Stereotype
I'm aboot to get started, so let me get off the ice
But I don't want any trouble, and I am always polite
Now let's hop on my snowmobile, and I will tell you what I like
But first I'll turn of curling and turn down Avril Lavigne
Et j'vais dire une phrase en francais, parce qu'ici on est bilingue
Oh boy, I fell of my igloo and I hurt my knee
Let's go to the hospital, don't worry, here in Canada it's free, eh

MC Fatigue, did you miss me
I'll be awake for five minutes, 'cause I had a coffee
I'll try to get through my verse, but I really don't know
I drank that coffee about five minutes ago
(snoring)

They hired me again to sing this motherfucking chorus
I haven't found a fucking job yet so I gotta do this bullshit
(I can't take it, I'm done)
I don't think I can sing another fucking chorus
I think I'm gonna jump off a bridge, or shoot myself like Kurt Cobain did
(I think my dad has a gun)

I'm MC Knows Too Many Facts About Bees
15 miles per hour is their average speed
A queen can lay up to 3000 eggs in a day
Just because I know a lot about bees doesn't mean that I'm gay
I'm also MC In the Closet Homosexual
I hide it 'cause it's easier to be heterosexual
We can't even get married in most states here in America
It's fucked up

Gay marriage is legal here, in Canada

I'm MC Homophobic Fucking Asshole
Being gay is evil and it is unnatural
Jesus said to love thy neighbour, but only if they are straight
Penises go in vaginas, anything else is just insane

I'm MC Extremely Inappropriate Rhymes
I shake things up like J. Fox when I get on the mic
And I drop my enemies just like Christopher Reeves' horse
Then I put them to sleep, like Heath Ledger of course

(woah)
I'm MC Extremely Politically Correct
I disagree with the previous MC's lyrical content
It's offensive, insensitive and in very bad taste
Just like that guy who wrote that song when Michael Jackson passed away

Yo, MC Final Verse here to end this song
One was enough, we didn't need a sequel Jon
Make a fourth Show Me Your Genitals or another Normal Guy
But for now let's end this stupid song with a suicide

This is the last time that I will ever sing a chorus
My dad's gun was in his closet and I'm gonna end this bullshit
(I had a good run)
I'm gonna pull the trigger as soon as I finished the chorus
Sayonara and farewell, I guess I'll see you all in hell
(Four, three, two, one)
MC matoucí je zpět v téhle blbosti
s parkovacím sendvičem a kuřecím lístkem
mám face-lift od fíka s velkýma prsama
zápěstím mi zatočil Brit s falešným plivancem
A ty tomuhle nerozumíš protože ani nemáš rozumět
Jako cukrový had v žárlivém animáku
brzo odejdu ale předtím musím vypít ksicht Chevyho Chase a znásilnit Robocopa 2


Jo, jsem MC Historická- nepřesnost
Hazím lyrické bomby jak v Hirošimě roku 1973
Píšu rýmy jako Shakespeare, když psal Deník Anny Frankové
Který je o občanské válce z roku 1812 v Německu
Jsem jak španělská inkvizice když zabili Ježíše
And sebevražda Abe Lincolna byl můj námět na disertační práci
Když se soustředím tak umím rozdělit Rudé moře jak Mojžíš
Tak, jak to udělal v roce 1950 s čínskou armádou

Jsem MC nevím- jak- dělat- množné- číslo
Mám tolik rýmu a spím se všemi těmi holkou
Když je od něčeho víc než jedno máš použít množné číslo
Nikdy jsem se to nenaučil za celý ten rok co žiju


Ahoj jsem MC Kanadský stereotyp
Chtěl bysem začít, tak mně prosím nechte
ale nechci žádné problémy a jsem pořád slušný
Tak naskoč na můj sněžný skůtr a já ti řeknu co mám rád
Ale nejdřív vypnu v bedně metanou (curling) a odmítnu Avril Lavigne
Musím napsat frázi francouzsky, protože to taky umím
Sakra, vypadl jsem z iglú a zranil si koleno
Jedem do nemocnice a neboj, v Kanadě jsou zadarmo, ne

MC Únava chyběl jsem vám
Budu vzhůru pět minut, protože jsem si dal kafe
Zkusím udělat celou moji sloku ale fakt nevím
To kafe jsem vypil před pěti minutami
(chrápání)


Zase mě zaplatili abych zazpíval ten zkurvenej refrén
Nenašel jsem zatím žádnou práci tam musím dělat tuhle pičovinu
(už nemůžu, mám dost)
Nemyslím, že dokážu udělat další debilní refrén
Myslím, že skočím z mostu, nebo se zastřelím se tak jako Kurt Cobain
(Myslím, že táta má zbraň)

Jsem MC Vím- toho- hodně- o- včelách
15 mil za hodinu je jejich průměrná rychlost
Královna může klást až 3000 vajíček za den
Jenom protože vím hodně o včelách neznamená, že jsem gay
Jsem taky MC Nepřiznaný- Homosexuál
Schovávám se, protože je lehčí být heterosexuální
Nemůžeme se ani brát ve vetšině státu USA
To je na hovno


Svatba gayů je legální tady v Kanadě

Jsem MC homofobní- šulin
Být gay je zlo a je to nepřirozené
Ježíš řekl miluj bližního svého, ale jen když je hetero
Penisy jdou do vaginy a všechno ostatní je šílené


Jsem MC super- nevhodné- rýmy
Třepu věcmi jako J. Fox, když se dostanu k mikrofonu
A zabíjím moje soupeře jako Christopher Reeves koně
Potom je uspím jako Heatha Ledgera, samozřejmě

(páni)
Jsem MC Extrémně- politicky- korektní
Nesouhlasím s obsahem textu předchozího MC
Je to urážlivé, necitlivé a nechutné
Stejně jako ten chlap, co napsal píseň, když Michael Jackson zemřel

Jo, MC Poslední-verš je zde aby ukončil tohle písničku
Jedna stačila, nepotřebovali jsem další, Jone
Udělej čtvrtou Show me you genitals nebo dalšího Normal Guy
Ale teď pojďme ukončit tenhle blbej song sebevraždou

Tohle je úplně naposled, co zpívám refrén
Tátova zbraň byla v jeho skříni a já teďka skončím tuhle blbost
(byl jsem úspěšný)
Zmáčknu spoušť hned jak skončím tenhle refrén
Sayonara a sbohem, myslím, že se uvidíme v pekle
(čtyři, tři, dva, jedna)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy