Texty písní Jon Secada Dreams that i carry

Dreams that i carry

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Mesmerizing point of view
Hypnotic conversations
Contemplative swinging moods
Drew me to you.

It never mattered when or where
Who you'd been with
The color of your hair
Baby, I always cared.

But you couldn't see
Inside of me
You didn't notice my intentions
Nothing but dreams
Is all that I carry
Is all that I carry with me.

Cynical attitudes
The center of attention
I wonder if you understood
You could've changed my life
Focusing my energy
Setting expectations
Trying to convince myself
She loves me.

A little look here
A little smile there
Moments and memories that we've shared
Roses and things
Silly it seems
Is all that carry
Dreams that I carry
Dreams that I carry with me.

(Background vocal line)

I never knew
What to do
To make you
To believe
In my dreams
Silly dreams.

We had no chance
Never made plans
So many things slipped through our hands.
Okouzlující pohledu
Hypnotic rozhovory
Kontemplativní houpající se nálada
Drew mě k vám.

To nikdy nevadilo, kdy a kde
Koho byste byl s
Barva vašich vlasů
Baby, jsem se vždycky staral.

Ale vy jste nemohli vidět
Ve mně
Vy jste si nevšiml mé úmysly
Nic než sny
Je vše, co nosím
Je vše, co nosím s sebou.

cynického postoje
V centru pozornosti
Nevím, jestli to chápete
Dalo by se změnila můj život
Zaostřování svou energii
nastavení očekávání
Snažím se přesvědčit sám sebe,
Ona mě miluje.

Podívejte se zde něco
Úsměv tam
Okamžiky a vzpomínky, které jsme společné
Růže a to
Silly se zdá
Je vše, co nesou
Snů, které nosím
Snů, které nosím s sebou.

(Background vokální linka)

Nikdy jsem nevěděl
Co dělat
Chcete-li si
věřit
V mých snech
Hloupé sny.

Neměli jsme žádnou šanci
Nikdy plány
Tolik věcí proklouzl rukama.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy