Texty písní Jon Secada Eyes of a fool

Eyes of a fool

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What did I see?
What made me believe?
How could I believe?
That you really loved me?
What did I veel?
That moment
I handed my world to you

And I, I was captured by your lies
Lost in all your promises of love
Blind, I was blinded by your smile
With all you said I thought I was the one

Chorus
But the eyes of a fool
Never can see, never can see
And I looked at you
Through the eyes of a fool
The eyes of a fool

How could I know
You didn’t really care?
How did I see
What just wasn’t there?
So precious the dreams
I thought we shared
Dreams that will never be

And time, only time will show the truth
The truth I couldn’t see behind your lies
And you, you showed me love can be so cruel
I thought I saw forever in your eyes
Co jsem viděl?
Co se mi věřit?
Jak bych mohl věřit?
Že jsi mě miloval?
Co jsem veel?
Ten okamžik
Podal jsem svůj svět, aby vás

A já jsem byl zajat vaše lži
Ztraceni ve všech sliby lásky
Blind, byl jsem zaslepen tvůj úsměv
Se vším, co řekl, že jsem myslel, že jsem ten

sbor
Ale oči blázna
Nikdy nemůže vidět, nemůže nikdy vidět
A já se na vás
Očima hlupáka
Oči blázna

Jak to mám vědět
Vy jste to vlastně jedno?
Jak to vidím
Co se to tam nebylo?
Tak drahé sny
Myslela jsem, že společná
Sny, které se nikdy

A čas, ukáže až čas ukázat pravdu
Pravda Neviděl jsem za své lži
A vy, vy mi ukázal, láska může být tak krutý
Myslel jsem, že jsem viděl navždy ve vašich očích
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy