Texty písní Jon Secada Forever

Forever

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I want to love you 'til forever comes
I want to give you everything under the sun
One day at a time
I'll share with you my life
And our forever ends the day we say goodbye
Cause forever is as long as it lasts.

Don't wait 'til tomorrow, let's enjoy today
The promise we made forever may just fade away
So one day at a time
Appreciate my love
And our forever ends if we should ever say goodbye
Cause forever is as long as it lasts.

And no matter where you go
No matter what you do
The love we share right now will always be a part of you
Cause forever is as long as it lasts.


I'm yours forever
Forever is as long as it lasts
Never say never
Forever is as long as it lasts
Let's stay together
Forever is as long as it lasts
It only gets better
As long as we can make it last.

One day at a time
I'll share with you my life
And our forever ends the day we say goodbye
No matter where you go
No matter what we do
The love we share right now will always be a part of you
Cause forever is as long as it lasts.
I Wanna Love You 'Til navždy přijde
Chci, aby vám vše, co se pod sluncem
Jeden den v době
Budu s vámi podělit o můj život
A naše navždy končí den, kdy jsme se rozloučit
Příčina Forever je tak dlouho, jak trvá.

Nečekejte 'Til zítra, pojďme si ještě dnes
Slib, který jsme se navždy může jen slábnout
A tak jeden den v době
Ocenit moje láska
A naše navždy končí, pokud bychom měli někdy rozloučit
Příčina Forever je tak dlouho, jak trvá.

A bez ohledu na to, kam jít
Bez ohledu na to, co děláte
Láska sdílíme teď bude vždy část vás
Příčina Forever je tak dlouho, jak trvá.


Jsem tvůj navždy
Forever je tak dlouho, dokud trvá
Nikdy neříkej nikdy
Forever je tak dlouho, dokud trvá
Zůstaňme spolu
Forever je tak dlouho, dokud trvá
To jen dostane lepší
Tak dlouho, jak můžeme jako poslední.

Jeden den v době
Budu s vámi podělit o můj život
A naše navždy končí den, kdy jsme se rozloučit
Bez ohledu na to, kam jít
Bez ohledu na to, co děláme
Láska sdílíme teď bude vždy část vás
Příčina Forever je tak dlouho, jak trvá.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy