Texty písní Jon Secada Time heals

Time heals

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I love you
It'll never be the same, not this way again
With someone new, but someone new
Will just have to do
Cause you never loved me at all
You told me yourself

Why'd you stay with me baby
You'd let me take the chance, left me making plans
For nobody, nobody
You said you were waiting
For your heart to fall in love
But you never loved me at all
I was just your friend that's all
But they say...

Time heals all wounds
I guess you made up your mind baby
Time heals all wounds
I hope the time can heal my heart
Heal my broken heart...

Cause I loved you, and I was true
You know I've been carrying a failure's cross
I did everything to win your heart
But you never loved my at all
I was just your friend that's all
But they say...

Time heals all wounds
I guess you made up your mind baby
Time heals all wounds
I hope the time can heal my heart

And what of the nights
When you looked in my eyes
And you told me that you loved me
You made me feel in my heart
It was real not a spark
But a flame burning inside
Who can put out this fire inside

CHORUS REPEATS
I love you
Nikdy to nebude stejné, ne takhle znovu
S někým novým, ale někdo nový
Bude prostě muset udělat
Příčina Nikdy jsi mě nemiloval vůbec
Sám jsi mi říkal

Proč Zůstaň se mnou baby
Vy byste Dovolte mi, abych šanci, nechal mě dělat plány
Pro nikoho, nikdo
Říkal jste, že jste čekali
Pro své srdce zamilovat
Ale nikdy mě vůbec rád
Byl jsem tvůj přítel, že je vše
Ale oni říkají ...

Čas hojí všechny rány
Myslím, že jste se do vaší mysli dítěte
Čas hojí všechny rány
Doufám, že čas může vyléčit srdce
Uzdrav mé zlomené srdce ...

Protože jsem tě miloval, a já jsem byla pravda
Víš, že jsem u sebe selhání kříž
Já jsem všechno, co se získá vaše srdce
Ale nikdy milovala moje vůbec
Byl jsem tvůj přítel, že je vše
Ale oni říkají ...

Čas hojí všechny rány
Myslím, že jste se do vaší mysli dítěte
Čas hojí všechny rány
Doufám, že čas může vyléčit srdce

A co nocí
Když jste se podívali v mých očích
A vy jste mi řekla, že mě miluješ
Ty se cítím v mém srdci
Bylo to opravdu není jiskra
Ale plamen hoří uvnitř
Kdo může dát tuto požár uvnitř

CHORUS OPAKOVÁNÍ
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy