Texty písní Jonatha Brooke I'll Try

I'll Try

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am not a child now.
I can take care of myself.
I mustn't let them down now-
Mustn't let them see me cry.
I'm fine.
I'm fine.

I'm to tired to listen.
I'm too old to believe:
All these childish stories.
There is no such thing as faith,
And trust,
And pixie dust.

I try,
But its to hard to believe.
I try,
But I can't see what you see.
I try.
I try.
I try.

My whole world is changing,
I don't know where to turn.
I can't leave you baby,
But I cant stay and watch the sitting burn;
Watch it burn.

'Cause I try,
But its so hard to believe!
I try,
But I can't see where you see.
I try.
I try.

I try and try,
To understand,
The distance in between:
The love I feel,
The things i fear,
I dearly say good dream.

I can finally see it.
Now I have to believe:
All those precious stories.
All the world is made of faith,
And trust,
And pixie dust.

So I'll try,
'Cause I finally believe!
I'll try,
'Cause I see where you see!
I'll try.
I'll try!
I'll try!
I'll try-
To fly.
Už nejsem dítě.
Umím se o sebe postarat.
Teď je nesmím zklamat -
Nesmí mě vidět plakat.
Jsem v pohodě.
Jsem v pohodě.

Jsem unavená z poslouchání.
Jsem příliš stará na to, abych věřila:
Všem těm dětským povídačkám.
Není tu žádná věc jako víra,
A důvěra,
A vílí prach.

Já se snažím,
Ale je tak těžké uvěřit.
Já se snažím.
Ale nemohu vidět, co vidíš ty.
Já se snažím.
Já se snažím.
Já se snažím.

Celý můj svět se mění,
Nevím, kam se obrátit.
Nemohu tě opustit baby,
Ale nemohu zůstat a sledovat místní oheň,
Sledovat oheň.

Protože já se snažím.
Ale je tak těžké uvěřit.
Já se snažím.
Ale nemohu vidět, kam vidíš ty.
Já se snažím.
Já se snažím.
Já se snažím.

Já se snažím a snažím,
Porozumět,
Vzdálenost mezi,
Láskou, jenž cítím,
Věcmi, o které se bojím,
Vroucně říkám hezký sen.

Konečně to vidím.
Teď musím věřit:
Všem těm drahým příběhům.
Celý svět je utkán z víry,
A důvěry,
A vílího prachu.

Budu se snažit,
Protože konečně věřím!
Budu se snažit,
Protože vidím, kam vidíš ty!
Budu se snažit.
Budu se snažit!
Budu se snažit!
Budu se snažit -
Létat.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy