Texty písní Jonathan Coulton The Orange Box Original Soundtrack Still Alive

Still Alive

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This was a thriump,
I´m making a note here: Huge success.
It´s hard to overstate my satisfaction.

Aperture Science,
We do what we must because we can,
For the good of all of us
Except the ones who are dead.

But there´s no sense crying over every mistake,
You just keep on trying til´ you run out of cake
and the science gets done,
and you make a neat gun,
for the people who are still alive.

I´m not even angry,
I´m being so sincere right now,
Even though you broke my heart and killed me.

And tore me to pieces,
and threw every piece into a fire.
As they burned it hurts because
I was so happy for you!

Now these points of data make a beautiful line
and we´re out of beta, we´re releasing on time
So I´m GLaD I got burned,
Think of all the things we learned,
for the people who are still alive.

Go ahead and leave me,
I think I prefer to stay inside.
Maybe you´ll find someone else to help you.

Maybe Black Mesa,
That was a joke. Haha. Fat chance!
Anyway, this cake is great.
It´s so delicious and moist...

Look at me still talking when there´s science to do,
when I look out there it makes me GLaD I´m not you.
I´ve experiments to run,
there is research to be done,
on the people who are still alive.
And believe me, I am still alive,
I´m doing science and I´m still alive,
I feel fantastic and I´m still alive,
When you´re dying I´ll be still alive,
And when you´re dead I will be still alive,
Still alive,
Still alive.
Toto byl triumpf,
Dělám si poznámku: Obrovský úspěch.
Těžko přeháním svou spokojenost.

Světelná věda
Děláme co musíme, protože můžeme
Pro dobro všech z nás
S vyjímkou těch, co jsou mrtví.

Ale je nesmysl brečet nad každou chybou,
Stále se snažíš, dokud nedojde dort.
A věda se koná,
A vyrábíš krásnou bouchačku
Pro ty, kteří jsou ještě naživu.

Ani se nezlobím,
A teď to myslím opravdu upřímně,
I přes to, že jste mi zlomila srdce a zabila mě.

A roztříštila mě na kousky,
a hodila každý z nich do ohně.
Jak tak hoří, tak to bolí, protože
Jsem měla z vás takovou radost!

Teď body dat tvoří krásnou přímku
a jsme mimo betu, vydáváme v čas.
Takže jsem ráda, že jsem shořela
Myslete na všechny ty věci, co jsme se naučili
Pro ty, kteří jsou ještě naživu.

Jen běžte a opusťte mě...
Myslím, že radši zůstanu uvnitř.
Možná najdete někoho jiného, kdo vám pomůže.

Možná Černá Mesa.
To byl vtip. Haha. To víte že jo!
Mimochodem, tenhle dort je skvělý.
Tak delikátní a vláčný...

Podívejte se, já pořád mluvím zatímco mi tu stojí věda,
Jak se tak dívám odsud ven, jsem ráda, že nejsem vy.
Mám experimenty, které vést
Je tu výzkum, co musí být dokončen
na těch, co jsou ještě naživu.
A věřte mi, já jsem ještě naživu,
Dělám vědu a jsem stále naživu,
Cítím se fantasticky a jsem stále naživu,
Když umíráte, budu stále naživu,
a když jste mrtvá budu stále na živu,
Stále naživu,
Stále naživu.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy