Texty písní Jorn Lande Dio Song For Ronnie James

Song For Ronnie James

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There is a voice in the world full alonely
There is a fire in the heart of the king
And the broken ones will know
They are not the only
When he starts to sing

I turn to face the sun
When pain is calling
My mind is on the run
Another angel falling

The legend lives
Like a rainbow in the dark
For the children and runaway heart
When you dream evil
And your world is lost and blind
He will move your inner soul
With the sound of rock n’roll

It’s rock and roll!

One more for the vision
Oh! Let’s burn one more For the road
Speed at night! Yeah!
It’s our fire of light
We are legion
And the legacy lives on
I must save the cristal ball
When the wizard starts to fall

I can hear the call

This is a song!!
This a song for ronnie james
We’ll never lose it
The soul of music
Come join the family
All you children of the sea
Sail on forever and be a melody
Do you find it strange
that somene wrote this song
But I feel the magic and
It makes me strong
Like the book of revelations
I will find my inspiration
You are always there to fall
In hell or heaven

One night in the city
Hear the master of the moon
Feel the power
Sending shivers cross the room
Neon knights of the darkness
They are hungry for rock
He will light their inner spark
He’s a hunter of the heart

This is a song!!
This a song for ronnie james
When life is broken
His words are spoken
Come and join the family
We will make the whole world see
We rock forever
This is our destiny

I wrote this song
For the father of the sign!

Everyone should come together
We don’t want to stand alone
Time will come
We must live as one
For the morning

Everyone should cry together
We don’t want to stand alone
Je tu hlas ve světě plném osamění
Je tu oheň v srdci krále
A zlomení budou vědět
Že nejsou sami
Když začne zpívat

Obracím svou tvář ke slunci
Když bolest volá
Moje mysl je na útěku
Další anděl padl

Legenda žije
jako duha ve tmě
Pro děti a uprchlá srdce
Když sníte o zlu
A váš svět je ztracen a oslepen
Bude pohybovat tvou vnitřní duší
Se zvukem rock n’roll

Je to rock n’roll

Ještě jednou na viděnou
Oh,pojdte hořet ještě 1 pro cestu
Světlo ve tmě Yeah
Je to náš oheň světla
Jsme legie
Musím zachránit křišťálovou kouly
Když čaroděj začne padat

Mohu slyšet volání

Toto je píseň
Toto je píseň pro Ronnie James
Nikdy jsme ho neztratily
Duši hudby
Pojďte přidejte se k rodině
Všechny děti moře
Plujte na vždy a buďte melodií
Zdá se vám divné že někdo napsal tuto píseň
Ale Já cítím magii
A dělá mě silnějším
Jako v knize zjevení
Já našel svou inspiraci
Vy zde budete navždy padlý
Mezi nebem a peklem

Jednu noc ve městě
Slyšte Pána Měsíce
Pociťte tu energii
Pošlete chvění napříč pokojem
Neonový rytíř temnoty
Je hladový po rocku
Zažehne vnitřní jiskru
Je Lovec srdcí

Toto je píseň
Toto je píseň pro Ronnie James
Když je život zlomen
Jeho slova vyřčena
Přijďte a připojte se k rodině
Udělějme to Ať celý svět vidí
Budeme rockeři navždy
To je Náš osud

Napsal sem tuto píseň
Pro Otce zpěvu

Všichni by měli plakat spolu
Nechceme stát o samotě


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy