Texty písní Josh Groban Illuminations Galileo

Galileo

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Galileo fell in love as a Galilean boy,
And he wondered what in heaven who invented such a joy,
But the question got the better of his scientific mind
And to his blind and dying days
He looked up high and often sighed,
And sometimes cried

Who puts the rainbow in the sky?
Who lights the stars at night?
Who dreamt up someone so divine?
Someone like you made them mine

Love can make you ask
Some funny questions now and then
But just remember the alternatives
For I remember when
I was lonely and unhappy
And my lips were cold as ice
But you kissed me, and good heavens,
Now I’m here in paradise
So if ever I’m not kissing you
Or looking in your eyes
I won’t be blind, and I won’t cry
I’ll look up high and gladly sigh
And thank the guy

Who puts the rainbow in the sky?
Who lights the stars at night?
Who dreamt up someone so divine?
Someone like you made them mine
Galileo se zamiloval jako galilejský chlapec
A divil se, kdo, proboha, vymyslel takovou radost
Ale otázku dostalo to lepší z jeho vědecké mysli
A ve svých slabých a skomírajících dnech
Se díval do výše a často vzdychal
A občas zaplakal

Kdo na nebe umístil duhu?
Kdo v noci rozsvěcuje hvězdy?
Kdo vymyslel někoho tak božského?
Někdo jako ty je učinil mými

Láska tě může donutit dřív nebo později
Pokládat směšné otázky teď i poté
Ale jen si vzpomeň na možnosti
Které si pamatuji z doby, kdy
Jsem byl sám a nešťastný
A mé rty byly studené jak led
Ale ty jsi mě políbila, a dobré nebe
Teď jsem tady v ráji
Takže pokud tě někdy nepolíbím
Nebo se nepodívám do tvých očí
Nebudu slepý a nebudu plakat
Podívám se do výše a radostně si povzdechnu
A poděkuji tomu

Kdo umístil duhu na nebe?
Kdo v noci rozsvěcuje hvězdy?
Kdo vymyslel někoho tak božského?
Někdo jako ty je učinil mými
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy