Texty písní Josh Groban Josh Groban:In Concert O holy night

O holy night

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

O holy night
The stars are brightly shining
It is the night
Of our dear Savior's birth
Long lay the world in sin and error pining
Till he appeared and the soul felt its worth

A thrill of hope
The weary world rejoices
For yonder breaks
A new and glorious morn

Fall on your knees
Oh hear the angel voices
O night divine
O night when Christ was born
O night divine
O night, o night divine

Chains shall He break
For the slave is our brother
And in His name all oppression shall cease
Sweet hymns of joy
In grateful chorus raise we
Let all within us praise His holy name

Christ is the Lord
Then ever, ever praise we
Noel, Noel
O night, o night divine
Noel, Noel
O night, o night divine
Noel, Noel
O night, o night divine
O svatá noc
hvězdy jasně září
je to ta noc
kdy se narodil náš drahý Spasitel
dlouho ležel svět pod útlakem hříchu a chyb
dokud se neobjevil On a duše nepocítila tento dar

Záchvěv naděje
rozjásal utrápený svět
pro tamty zlomené
nové a svaté ráno

Padněte na kolena
oh slyšte andělské hlasy
o božská noc
o noc, kdy se narodil Kristus
o božská noc
o noc, o božská noc

On přetrhá pouta
pro otrokoa je naším bratrem
a Jeho jménem ustane všechen útisk
sladké hymny radosti
v milostiplném choru stoupáme
nechť uvnitř velebíme Jeho svaté jméno

Christus je Pán
kterého vždy, vždy velebíme
Vánoce, Vánoce
o noc, o božská noc
Vánoce, Vánoce
o noc o boží noc
Vánoce, Vánoce
o noc, o božská noc
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy