Texty písní Josh Groban Josh groban Live At The Greek America

America

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Let us be lovers we'll marry our fortunes together.
I've got some real estate here in my bag.
So we bought a pack of cigarettes
and Mrs. Wagner pies
And we walked off to look for America.
"Kathy," I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh
"Michigan seems like a dream to me now
It took me four days to hitchhike from Saginaw
I've come to look for America."

Laughing on the bus;
Playing games with the faces;
She said the man in the gabardine suit was a spy;
I said "Be careful his bowtie is really a camera."

"Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat."
"We smoked the last one an hour ago."
So I looked at the scenery, she read her magazine
And the moon rose over an open field.

"Kathy, I'm lost," I said, though I knew she was sleeping.
"I'm empty and aching and I don't know why."
Counting the cars on the New Jersey Turnpike:
They've all come to look for America
All come to look for America
All come to look for America
Nechte nás být milenci, vezmeme si své společné štestí
mám svůj skutečný majetek tady v batohu
tak jsme koupili krabičku cigaret
a koláčky paní Wagnerové
a vyšli jsme objevovat Ameriku
"Kathy," řekl jsem, když jsme se nalodili v Pittsburghu,
"Michigan mi teď připadá jako sen
Strávil jsem čtyři dny stopováním ze Saginaw
přišel jsem objevovat Ameriku."

Smála se na autobusy
Dělala obličeje,
řekla, že člověk v obleku je špeh
řekl jsem: "buď opatrná, jeho motýlek je opravdu kamera."

"Hoď mi cigaretu, myslím, že mám jednu v pláštěnce."
"Poslední jsme vykouřili před hodinou."
A tak jsem pozoroval scenérii, ona četla časopis
a měsíc vyšel nad terénem.

"Kathy, jsem ztracen," řekl jsem, ačkoliv jsem věděl, že spí
"Cítím prázdnotu a bolest a nevím proč."
Počítal jsem auta na dálnici v New Jersey
Všechna přijela objevovat Ameriku
všechna přijela objevovat Ameriku
všechna přijela objevovat Ameriku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy