Texty písní Josh Groban Changing colours

Changing colours

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Changing colors

You look at me with uncertainty,
You look at me with urgency.
You look at me with fear in your eyes
Like you're about to fall away.

But don't be afraid to change your colours now.
I've known you all Summer, and you rose above it all.
I see you hesitate to fall now,
But it's a pretty good view from down here, too.

And when the wind takes you, it takes me, too.
When you change colours, I change mine, too.
Try not to think, and I will try to.
When you let go, I will let go, too.

I knew you when you were green and strong.
You were like a feather on a wing, so long.
You know I will miss you when you are gone,
But don't be afraid if you just can't hang on.

'Cause when the wind takes you, it takes me, too.
When you change colours, I change mine, too.
Try not to think and I will try, too.
And when you let go, I will let go, too.

The cold air is pushing hard on you.
I know what you're saying; I can feel it, too.
You'll go through changes, and I'll go through them too.
Don't be afraid now, don't be afraid.

'Cause when the wind takes you, it takes me, too.
When you change colours, I change mine, too.
Try not to think and I will try, too.
And when you let go, I will let go, too
Změnit tvář

Díváš se na mě s nejistotou
díváš se na mě s naléhavostí
díváš se na mě se strachem v očích
jako by ses měla ztratit.

Ale neboj se teď změnit svou tvář,
znám tě celé léto a ty ses nad vše povznesla.
Vidím, že teď váháš spadnout,
ale tady ze zdola je také docela dobrý výhled.

A když tě odnese vítr, odnese mě též.
Pokud změníš tvář, změním já svou též.
Nezkoušej myslet a já to zkusím též,
když to necháš plavat, nechám to plavat též.

Znal jsem tě, když jsi byla nezkušená a silná,
byla jsi jako pírko na křídle, tak vysoká.
Víš, že tě budu postrádat, až odejdeš,
ale neboj se, jestli už prostě nemůžeš dál čekat.

Protože když tě odnese vítr, odnese mě též
pokud změníš tvář, změním já svou též.
Nezkoušej myslet a já to zkusím též,
když to necháš plavat, nechám to plavat též.

Studený vzduch na tebe tvrdě doráží,
vím, co říkáš; cítím to též.
Změníš se a já se změním též,
jen se neboj, neboj se.

Protože když tě odnese vítr, odnese mě též,
pokud změníš tvář, změním já svou též.
Nezkoušej myslet a já to zkusím též,
když to necháš plavat, nechám to plavat též.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy