Texty písní Judy Collins Whales & nightingales Amazing grace

Amazing grace

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
was blind, but now I see

It was grace that taught my heart to feel
and grace my fears relieved
How precious did that grace appear
the hour I first believed

Through many dangers, toils and snares
I have already come
This grace hath brought me safe thus far
and grace will lead me home

And when we've been there ten thousand years
bright shining as the sun
We'll have no less days to sing God's praise
than when we first begun

Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
was blind, but now I see
Úžasná milost, jak sladký to zvuk
který zachránil ubožáka, jako jsem já
Kdysi jsem byl ztracen, ale teď jsem se našel
byl jsem slepý, ale teď vidím

Byla to milost, kdo naučil mé srdce cítit
a milost uklidnila můj strach
Jak vzácná zdála se ta milost
v tu hodinu, kdy jsem poprvé uvěřil

Skrz mnohá nebezpečí, dřinu a nástrahy
jsem přišel
Ta milost jest dovedla mě bezpečně tak daleko
a milost mě bude vést domů

Když jsme tam byli deset tisíc let
jasně zářící jako slunce
Nemáme více času zpívat Boží chválu
než jsme poprvé začali

Úžasná milost, jak sladký to zvuk
který zachránil ubožáka, jako jsem já
Kdysi jsem byl ztracen, ale teď jsem se našel
byl jsem slepý, ale teď vidím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy