Texty písní Justin Timberlake FutureSex/LoveSounds (And She Said) Take Me Now

(And She Said) Take Me Now

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(And She Said) Take Me Now

Uh...
Uh...
Uh...
What you waiting for?
I know you're watching me
Hey boy, come on and take me now

What you waiting for?
I know you're watching me
Hey boy, come on and take me now

Can I talk to you for a minute
You've been looking all night for your shining star
Well baby here I am, so why you waiting?
Step on over, let me show you how bad you are

Just let me take the lead
All you gotta do is let your mind be free
Lets hit the floor and cause a scene
Get real wet if you know what I mean
What you say baby?

(And she said)
Take me now
I'm hungry for your loving
(And she said)
Show me how
You got me working, honey
(And she said)
Right now
I'm hot just like an oven
(And she said)
So take me now
Boy you make me feel like I gotta dance

I gotta dance, gotta dance baby, I gotta dance...

I feel good to you, you try to hide it
And I can tell by the way you push up close to me
Your body temperature, is arising
Something's going down as far as I can see

Just let me take the lead
All you gotta do is let your mind be free
Lets hit the floor and cause a scene
Get real wet if you know what I mean
What you say baby?

(And she said)
Take me now
I'm hungry for your loving
(And she said)
Show me how
You got me working, honey
(And she said)
Right now
I'm hot just like an oven
(And she said)
So take me now
Boy make me feel like I gotta dance

You know
Don't I
Say don't I make you feel like you gotta dance

Once I get to know ya
(No)
I'm gonna show ya
(No)
That there's no better way
(Yea)
Lets dance the night away
(Yea)
I wanna control ya
(No)
Just wanna hold ya
(No)
Dance the night away
So what you say baby, what you say
(What you saying to me)

(And she said)
Take me now
(Oh)
I'm hungry for your loving
(Hungry for you)
(And she said)
Show me how
(Oh)
You got me working, honey
(Got me working)
(And she said)
Right now
(Oh)
I'm hot just like an oven
(Hot just like an oven)
(And she said)
So take me now
Boy you make me feel like I gotta dance

(And she said)
Take me now
(Oh)
I'm hungry for your loving
(Hungry for you)
(And she said)
Show me how
(Oh)
You got me working, honey
(Got me working)
(And she said)
Right now
(Oh)
I'm hot just like an oven
(And she said)
So take me now
Boy you make me feel like I gotta dance

Like you gotta dance, like you gotta dance, like you gotta dance, no...
Like you gotta dance, like you gotta dance, like you gotta dance, no...

Here we go now
Oh, oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh
Oh

I'm like a hurricane
Just coasting along
You better grab me girl
I hope you take me now

I'm like a hurricane
Just coasting along
You better grab me girl
I hope you take me now

I'm like a hurricane
Just coasting along
You better grab me girl
I hope you take me now

I'm like a hurricane
Just coasting along
You better grab me girl
Ttttttake me now

Take me now
I'm hungry for you loving
Show me how
You got me working, honey
Right now
I'm hot just like an oven
So take me now

Take me now
Take me now

Take me now
I'm hungry for you loving
Show me how
You got me working, honey
Right now
I'm hot just like an oven
So take me now
Boy you make me feel like I gotta dance
A øekl) Vezmìte mì právì teï

Uh...
Uh...
Uh...
Co vy èekající na?
Já vím, že vy sledujete mì
Hej ! chlapec, pojï dál a vezme mì právì teï

Co vy èekající na?
Já vím, že vy sledujete mì
Hej ! chlapec, pojï dál a vezme mì právì teï

Mohu mluvit s tebou na chvíli
Vy jste byli dívající se celou noci pro vaši svítící hvìzdu
Dobøe dítì zde já jsem, tak proè vy èekání?
Šlápnìte pøes, nechejte mì ukázat vám, jak špatnì vy jste

Jen nechejte mì ujmout se vedení
Všechno vy máte dìlá, je nechat vaši mysl byla volnou
Nechává udeøil do podlahy a zpùsobit scénu
Dostaòte skuteèný mokrý jestli vy víte co já mám na mysli
Co vy øeknete dítì?

(a øekl)
Vezmìte mì právì teï
Já jsem laèný po váš milující
(a øekl)
Ukaž mi jak
Vy jste mi dali pracování, med
(a øekl)
Právì teï
Já jsem horký právì jako pec
(a øekl)
Tak vezmìte mì právì teï
Chlapec, kterého vy nutíte mì cítit se jako, že I mít tanèit

Já mám tanèím, mít tanèit dítì, já mám tanèím...

Já cítím hodný k Vám, vy zkusíte skrýt to
A mohu øíci mimochodem vy zvednete blízko u mì
Vaše tìlesná teplota, vyvstávat
Nìco je sahající pokud je v mých silách vidìt

Jen nechejte mì ujmout se vedení
Všechno vy máte dìlá, je nechat vaši mysl byla volnou
Nechává udeøil do podlahy a zpùsobit scénu
Dostaòte skuteèný mokrý jestli vy víte co já mám na mysli
Co vy øeknete dítì?

(a øekl)
Vezmìte mì právì teï
Já jsem laèný po váš milující
(a øekl)
Ukaž mi jak
Vy jste mi dali pracování, med
(a øekl)
Právì teï
Já jsem horký právì jako pec
(a øekl)
Tak vezmìte mì právì teï
Chlapecké provedení mì cítí se jako, že I mít tanèit

Vy víte, že
Že ano
Øíct podvod , že I nevyvolává u vás pocit jako vy máte tanèíte

Jakmile já poznám ano
(ne)
Chystám se ukázat ano
(ne)
To není žádná lepší cesta
(ba)
Nechává tanèit noc pryè
(ba)
Já chtít ovládám ano
(ne)
Jen chtít držet ano
(ne)
Tanèete noc pryè
Tak co vy øeknete dítì, co vy øeknete
(co vy øíkající ke mnì)

(a øekl)
Vezmìte mì právì teï
(ó!)
Já jsem laèný po váš milující
(laèný po vás)
(a øekl)
Ukaž mi jak
(ó!)
Vy jste mi dali pracování, med
(dal mi pracování)
(a øekl)
Právì teï
(ó!)
Já jsem horký právì jako pec
(horký právì jako pec)
(a øekl)
Tak vezmìte mì právì teï
Chlapec, kterého vy nutíte mì cítit se jako, že I mít tanèit

(a øekl)
Vezmìte mì právì teï
(ó!)
Já jsem laèný po váš milující
(laèný po vás)
(a øekl)
Ukaž mi jak
(ó!)
Vy jste mi dali pracování, med
(dal mi pracování)
(a øekl)
Právì teï
(ó!)
Já jsem horký právì jako pec
(a øekl)
Tak vezmìte mì právì teï
Chlapec, kterého vy nutíte mì cítit se jako, že I mít tanèit

Jako vy máte tanèíte, jako vy máte tanèíte, jako vy máte tanèíte, ne...
Jako vy máte tanèíte, jako vy máte tanèíte, jako vy máte tanèíte, ne...

Jdeme sem právì teï
Ó!, ó!
Ó!
Ó!
Ó!
Ó!
Ó!
Ó!

Já jsem jako hurikán
Právì frèící
Vy radìji uchopte mì dívku
Doufám, že vy vezmete mì právì teï

Já jsem jako hurikán
Právì frèící
Vy radìji uchopte mì dívku
Doufám, že vy vezmete mì právì teï

Já jsem jako hurikán
Právì frèící
Vy radìji uchopte mì dívku
Doufám, že vy vezmete mì právì teï

Já jsem jako hurikán
Právì frèící
Vy radìji uchopte mì dívku
Ttttttake mì právì teï

Vezmìte mì právì teï
Já jsem laèný po vy milujete
Ukaž mi jak
Vy jste mi dali pracování, med
Právì teï
Já jsem horký právì jako pec
Tak vezmìte mì právì teï

Vezmìte mì právì teï
Vezmìte mì právì teï

Vezmìte mì právì teï
Já jsem laèný po vy milujete
Ukaž mi jak
Vy jste mi dali pracování, med
Právì teï
Já jsem horký právì jako pec
Tak vezmìte mì právì teï
Chlapec, kterého vy nutíte mì cítit se jako, že I mít tanèit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy