Texty písní Justin Timberlake Recrimination Bounce

Bounce

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Tempo has reached critical level
Tempo has reached critical level

Huh
Bounce
Ooh I like you...
Bounce

C´mere girl, c´mere girl, c´mere girl, bounce
C´mere girl, c´mere girl, c´mere girl, bounce
C´mere girl, c´mere girl, c´mere girl, bounce
C´mere girl, c´mere girl, let me talk to you

[Verse 1 - Timbaland]
Let me see them big tittie
Don´t act saddity you ain´t pretty
Break bread if you wanna get wit´ me
All I wanna do is dig off in them kidneys
Tell ya boyfriend he better mind his business
´Fore he end up in the trunk of my Bentley
I am still a boss, he can´t hit me
He ain´t got enough paper to deal wit´ me

Baby girl wanna two step wit´ me
Turn around rub ya ass up against me
Whoa, lil´ mama done got tipsy
And then tonight, tomorrow you´re history
All you haters wit´ that hoe sh*t miss me
I stay strapped security don´t frisk me
Set it off ´til this muthafu*ka empty
I turn around do the same sh*t next week
Come on

[Chorus] - Timbaland & (Justin Timberlake)
Bounce (Like yo´ ass had the hiccups)
Bounce (Like we was ridin´ in my pick-up)
Bounce (Why you lookin´ so sad? baby girl you need to cheer up)
Bounce (I got the remedy, it´s you on me and me on you
And you on me and me on you and you on her
Then her on me and her on you and y´all on me
Then me on y´all and y´all on me
Menage a trois, menage a tr-uh-uh)

[Verse 2 - Dr. Dre]
OOH! There she go
Just what the Doc´s been lookin´ fo´
She just what I need
Black and Chinese like Sum Yung Ho
I got a bungalow
We can diappear for a week or so (Yeah)
I got a steady young flow
Super bowl wit´ it like I´m Dungy yo (Oh)

Yes, congratulations, you won a millionaire invitation
Sorry I´m so demandin´
But save the dancin´, for back at the mansion and
Ain´t, this money handsome?
Ain´t, that a panty anthem?
I kill me, just like you, from the back you´ll see

[Chorus] - Timbaland & (Justin Timberlake)

[Verse 3 - Missy Elliott]
Hold up! Hell naw! Like Britney Spears I wear no draws
In the club I drink it up, gulp gulp drink it up
Got Patron sippin´ in my cup, that´s ya man I bet I can make him look
When he see the jugs he wanna rush and get a quick touch of the big ol´ butt
Mmhmm big ol´ butt, thick legs, big ol´ jugs, legs stick like rims on the truck
Take him to the crib, yep, we gon´ fu*k,
You can call me a freak I like to get buck
I don´t have to do much to make you get it up
Some young hoe she worth two dollars
I´m worth more dollars that make a beauty parlors
I pop collars, c-c-c-collars, I don´t buy shots I only buy the bottles
Only rich girls, we only buy the bottles
And like a porn star I´m best when I swallow

[Chorus] - Timbaland & (Justin Timberlake)
Tempo dosáhla kritické úrovně
Tempo dosáhla kritické úrovně

Hm
Bounce
Ooh Mám vás rád ...
Bounce

C'mere holka, c'mere holka, c'mere holka, vitalita
C'mere holka, c'mere holka, c'mere holka, vitalita
C'mere holka, c'mere holka, c'mere holka, vitalita
C'mere holka, c'mere holka, nechte mě si s tebou

[Verse 1 - Timbaland]
Podívám se jim velká tittie
Nejednají saddity vám není dost
Lámání chleba, pokud chcete získat vtip 'mi
Všechno, co chci udělat, je vykopat z nich v ledvinách
Ti říkal přítel mu lépe mysli své podnikatelské
'Přední má skončit v kufru mého Bentley
Jsem stále šéfa, nemůže mě praštil
Není tu dost papíru řešit vtip 'mi

Baby girl chtějí dvoufázového vtip 'mi
Otočte se třít ya prdel proti mně
Whoa, lil 'mama udělat tu opilý
A pak večer, zítra si historii
Vše, co haters vtip 'že okopat sh * t miss me
I zůstat připoutáni bezpečnostním nejsou prohledat mi
Nastavit ho 'til této muthafu * ka prázdný
I otočit totéž sh * t příští týden
Pojď

[Chorus] - Timbaland & (Justin Timberlake)
Bounce (Jako yo 'zadek měl škytavku)
Bounce (Jako bychom se ridin 've svém pick-up)
Bounce (Proč jste Hledám 'so sad? Děvčátko musíte vzchopit se)
Bounce (mám nápravu, je to na vás já a já na vás
A ty na mě a já na vás a vy na ni
Pak jí na mně a jí na vás a na me y'all
Pak mi na y'all a y'all o mě
Domácnost jeden trois, domácnost jeden tr-uh-uh)

[Verse 2 - Dr. Dre]
OOH! Tady jdou
Jen co to bylo Doc Hledám 'k'
Jen to, co potřebuju
Černá a Číňanů jako Sume Yung Ho
Mám bungalov
Můžeme diappear za týden nebo tak (Ano)
Mám stálý tok mladé
Super Bowl vtip 'to rád jsem Dungy yo (Oh)

Ano, gratuluji, jste vyhrál milionář pozvánka
Omlouváme I'm so demandin '
Ale zachránit Dancin ', pro zpět na zámek a
Ne, tyto peníze krasavče?
Není, že panty hymna?
I mě zabít, stejně jako vy, od zadního uvidíte

[Chorus] - Timbaland & (Justin Timberlake)

[Verse 3 - Missy Elliott]
Držte se! NAW pekla! Podobně jako Britney Spears nosím bez remíz
V klubu jsem pít to, douškem douškem drink to
Mám Patron sippin 'v mém pohár, to tě člověk Určitě můžu ho hledat
Když vidět ňadra mu chtějí spěchu a získejte rychlý dotek velkých ol 'butt
Mmhmm velká ol 'butt, tlusté nohy, velká ol' džbány, nohy dřevo, jako ráfky na kamion
Vezměte ho na dětskou postýlku, ano, my gon 'fu * k,
Můžeš mi říkat Hříčka jsem chtěl dostat doláč
Nemám k tomu daleko, aby vám to
Někteří mladí okopat ona stojí dva dolary
Jsem za více dolarů, které mají krásu parlors
I pop límce, ccc-límce, nemám koupit záběrů jsem pouze zakoupit láhve
Pouze bohaté dívky, jsme pouze zakoupit láhve
A jako pornohvězda jsem nejlepší, když jsem polknout

[Chorus] - Timbaland & (Justin Timberlake)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy