Texty písní K'naan Troubadour ABC's

ABC's

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Bundle up my whole style is so cold
I glow like old guys who go bald
My flow got no front in the vocal
Your flow got no button its so old

I don't mean to sound like a showboat
But it's true my persona's no joke
I stepped into some kinda portal
I'm legend and sometimes I'm noble

I'm from the most risky zone - oh
No place is more shifty global
More pistols, Russian revolvers
We shootin' all that is normal

But it ain't just because we want to
We ain't got nowhere we can run to
Somebody please press the undo
They only teach us the things that guns do

Chorus
They don't teach us the ABCs
We play on the hard concrete
All we got is life on the streets
All we got is life on the streets
(repeat)

(Chubb Rock)
Rock, you know my era
B-boy seasoning, salt -n- pepa
Grown and sexy, come with the extra
Crushed up linen, fly like sess-a
This type brew I gave it birth
Now it's time again to give it a verse
Jamaican born, not a fan of the ganja
______ Brooklyn to Somalia
And it goes in the background
Playa, that is my sound
The green doesn't symbolize I made it on the top
Pioneer legend, and they call me Mr. Rock
No B word or N word, I don't need those words (no)
Respect for hers
The game dried up, so we come with the grease
Leadin' ya right and treatin' ya right, so peace

Chorus

Superman is known by the locals
As this dude who's so fly it's global
Attitude that came outta struggle
Destitute but I make it hopeful

You real, but my real is tenfold
My real'll make yours a rental
Gangsta if at ease, essential
Fight with guns or utensils

So bold nothin's confidential
Breakfast was not continental
And lunch could not compliment all
We still become competent souls

These streets ain't paved with no gold
Matter fact someone stole the light bulb
Nobody fat enough for lypo
They don't teach us to read and write, so...

Chorus
Abecedy

Zabalte můj celý styl, takto je chladný
Já žhnu jako staří chlapi, kteří jdou holohlaví
Můj hlas nedostal žádnou přední stranu ve vokálu
Váš tok nedostal žádné tlačítko, to je tak staré

Já nechci znít jako, že se předvádím
Ale je to pravda, moje osobnost není žert
Já jsem vstoupil do nějaké trosky portálu
Já jsem legenda a někdy jsem vznešený

Jsem z nejvíce riskantní zóny - ó!
Žádné místo není více záludné celosvětově
Více pistolí, ruské revolvery
Střílíme všechno co je normální

Ale to není jen proto, že chceme
Někdo prosím stiskněte zpětný chod
Oni nás jen učí věci, které zbraně dělají

Refrén
Oni nás neučí abecedy
My hrajeme na tvrdém betonu
Všechno co jsme dostali, je život na betonu
Všechno co jsme dostali, je život na betonu
(opakuje se)

(bezpečnostní zámek skála)
Skálo, znáš mou dobu
Ch-chlapecké koření, sůl a pepř
Vzrostlý a sexy, přišel s extra
Vzhůru rozmačkané plátno, letí jako posezení - a
Tento typ směsy jsem dal narození
Teď je na čase, abychom to dali poezii
Jamajčan narozený, ne fanoušek marihuany
______ Brooklyn k Somálsku
A to jde do pozadí
Playa, to je můj zvuk
Trávník nedělá znázornění, já to udělal na vrcholu
Průkopnická legenda, a oni mě volají Pane Skálo
Žádné B slovo nebo N slovo, já nepotřebuju ta slova(žádné)
Úcta k ní
Hra vysušila, tak mi příjdeme s omastkem
Vedoucí ano pravý a léčící se ano pravým, tak mír

Refrén

Superman je známý místní
Jak tento frajer, který je tak létavý to je globální
Postoj, který přišel bojovat
Strádající, ale já to udělám nadějné

Vy skuteční, ale moje skutečnost je desetinásobná
Moje skutečnost byla udělána, vaše půjčena
Gangsta když v pohodlí, hlavní
Bojovat se zbraněmi nebo nádobím

Tak smělý nic tajného
Snídaně nebyla kontinentální
A oběd nemohl dělat poklony všem
My ještě stojíme se schopnými dušemi

Tyto ulice nejsou dlážděny s žádným zlatem
Záležitostní fakt, někdo ukradl žárovku
Nikdo tučný nedostal za lipo
Oni nás neučí číst a psát, tak ...

Refrén
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy