Texty písní Kanye West Late Orchestration: Live at Abbey Road Studios Late

Late

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Chorus: Kanye West]
I'll be late for that, baby I'll wait for that
If you had a taste of that, you'd probably pay for that
I'm comin in when I feel like
To turn this muh'fucker up only if it feels right
I'll be late for that, I can't wait for that
I think I was made for that
So I'm comin in when I feel like
To turn this muh'fucker up only if it feels right

[Kanye West]
Stop all your blood claat cryin, I was flyin
Made it to school with barely 'nuff time to sign in
Yeah I hear the alarm, yeah I hear you mom
Yeah yeah I don't wan' be broke when I'm 31
They said the best classes go to the fastest
Sorry Mr. West there's no good classes, and that's what yo' ass get
Not even electives? Not even prerequits?
You mean I missed my major by a couple of seconds?
Now I'm in the shop class or the basket weavin
With all the rest of the muh'fuckers underachievin
Man, this is a insult
I went to junior high with all of them and they been slow
If I can catch the beat then slow down the tempo
Just notice at the end if I'm too late for the intro
Will I make it from the student loans to a Benz-o?
Like old folks pissin, I guess it all (Depends), oh, oh
... Stop you're cryin baby

[Chorus]

[Kanye West]
You know when you be late you miss all the lights
That's right (that's right) that's right (that's right)
And when you get back she gon' start up a fight
That night (that night) that night
Baby it's too late for that, lately I've been takin it slow
Try and make it to the party 'fore the guest list close
With the freshest hoes, the professors know
We about to get real unprofessional
Like them eskimos, what would you do for a Klondike?
Or two dykes that look Christina Milian like
Hmmm, I'll be on time for that
I ain't thought of no line that could rhyme with that
Yo, I'll be there in five minutes, five hours later
I'll be there in five minutes, go 'head ride with it
I'm so live with it, look how I did it
Been bullshittin but I finally arrived with it
I know it's late and I took all year but
You can stop complainin cause I'm finally here, yeah

"I'll be late for that" - [repeat 4X]
[Chorus: Kanye West]
Budu pozdě, lásko, já budu čekat, že
Pokud byste měli chuť, že byste asi platit, že
Já jsem sem v roce, kdy jsem pocit, jako
Chcete-li tento muh'fucker se pouze tehdy, pokud se domnívá, právo
Budu pozdě, nemohu čekat, že
Myslím, že jsem byl tento
Takže jsem sem v roce, kdy jsem pocit, jako
Chcete-li tento muh'fucker se pouze tehdy, pokud se domnívá, právo

[Kanye West]
Zastavte všechny vaše krev claat Cryin, jsem Letěl
Dělal to do školy se sotva 'Nuff čas se přihlásit
Jo, slyším alarm, jo ​​já tě slyším mámu
Jo jo nemám wan 'se zlomila, když jsem 31
Řekli, že nejlepší třídy jít na nejrychlejší
Omlouváme se pan West není dobré třídy, a to je to, co yo 'zadek dostat
Ani volitelných? Ani prerequits?
Chceš říct, že jsem vynechal své dur pár vteřin?
Teď jsem v obchodě třídě nebo koš weavin
Se všemi zbytek muh'fuckers underachievin
Chlape, to je urážka
Šel jsem na střední škole se všemi z nich, a oni byli pomalu
Když se mi podaří chytit rytmus pak zpomalit tempo
Jen upozornění na konci, když jsem příliš pozdě na to intro
Budu dělat to z půjčky na studium Benz-o?
Podobně jako staré lidi pissin, myslím, že to všechno (Depends), oh, oh
... Stop jste plakat dítě

[Chorus]

[Kanye West]
Víte, když se pozdě vynecháte všechna světla
To je pravda (to je pravda), že je správné (to je vpravo)
A když se vrátíš ona gon 'start do boje
Té noci (v noci), že noc
Baby to je příliš pozdě na to, že v poslední době jsem byl takin to pomalu
Zkus to a udělat to party 'popředí seznamu hostů blízko
S nejčerstvější motyky, profesoři vědí
Jsme asi dostat skutečné neprofesionální
Stejně jako oni Eskymáci, co byste udělal pro Klondike?
Nebo dvě hráze, které vypadají jako Christina Milian
Hmmm, budu na čas, že
Nejsem si žádného linky, které by mohly rýmu se, že
Jo, budu tam za pět minut, pět hodin později
Budu tam za pět minut, jít 'hlava jízda s ním
Jsem tak žít s ní, podívat se, jak jsem to udělal
Byl bullshittin ale nakonec jsem přišel s tím
Vím, že je pozdě a já jsem se celý rok, ale
Můžete zastavit complainin protože jsem konečně tady, jo

"Budu pozdě" - [opakovat 4X]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy