Texty písní Kari Bremnes Erindring Sorgen Og Gleden De Vandre Tilhope

Sorgen Og Gleden De Vandre Tilhope

Skrýt překlad písně ›

Sorgen og gleden de vandre tilhope,
Lykke og ulykke ganger på rad,
Medgang og motgang hverandre tilrope,
Solskinn og skyer de følges og ad.
Jorderiks gull Er prektig muld,
Himlen er ene av salighet full.


Alle ting har sin foranderlig lykke,
Alle kan finne en sorg i sin barm,
Ofte er bryst under dyrebart smykke
Fulle av sorger og hemmelig harm.
Alle har sitt, Stort eller litt,
Himlen alene for sorgen er kvitt.


Deiligste roser på tornebusk gløder,
Skjønneste blomster har tærende gift,
Titt under rosenskinn hjertene bløder
For at dog skjebnen så selsomt er skift.
Ulykkers vann Bruser om strand,
Himlen alene er salighets land.


Angest skal avle en varende glede,
Kvide skal vinne sin tott ut av ten,
Armod skal prydes i rikeste klæde,
Svakhet skal reises på sundeste ben;
Avind skal stå Fengslet i vrå,
Himlen kan ene alt dette formå.


La da min lodd og min lykke kun falle,
Som det min Gud og min Herre han vil,
La ikkun avind utløse sin galle,
La også verden fulldrive sitt spill!
Tidenes bom Bliver dog tom,
Himlen skal vende det alt sammen om.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy