Texty písní Kataklysm Heavens Venom Blind Savior

Blind Savior

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hey... can you hear me? Oh sweet angel
Hey... can you see me? Oh sweet devil
I'm on my knees but why can't you save me,
I've felt your warm embrace with a touch of hate
I can't feel you love, I can only feel pain!
Innocence will slaughter the weak and I will stand the test of time
And angels weep in darkened shades for sins my soul cannot feel
Take me away to that somber place, where all angels and demons cry...
Take me away to that somber place... where men face the god that lies
Show me the light...
Blind savior
Before my faith turns to dust
Blind savior... save me...
Hey... can you hear me? Oh sweet angel
Hey... can you see me? Oh sweet devil
My tortured soul is the guidance of sorrow, there's no comfort in your hollow visions
I can't feel your love, I can only feel pain!
Innocence will slaughter the weak and I will stand the test of time
And angels weep in darkened shades for sins my soul cannot feel
Take me away to that somber place, where all angels and demons cry...
Take me away to that somber place... where men face the god that lies
Blind savior... blind savior, we all die in the land of the sinner
Hej.. Slyšíš mě? Ó vlídný anděli
Hej.. Vidíš mě? Ó vlídný ďáble
Jsem na kolenou, tak proč mě nemůžeš zachránit?
Cítil jsem Vaše vřelé objetí s nádechem nenávisti
Nemohu cítit Vaší lásku, já mohu cítit pouze bolest!
Nevinnost bude porážet slabé a já obstojím ve zkoušce času
a andělé budou plakat v temnotě za hříchy mé duše, nemůže cítit
Vezmi mě pryč, na temné místo, kde všichni andělé a démoni pláčou..
vezmi mě pryč, na temný místo.. kde muži hledí do tváře Bohu,
který mi lží ukázal cestu..
Slepý zachránce
Před mou vírou se mění v prach
Slepý zachránce..zachraň mě..
Hej.. Slyšíš mě? Ó vlídný anděli
Hej.. Vidíš mě? Ó vlídný ďáble
Má zmučená duše je vedena k utrpení, není žádná útěcha ve Vaší prázdné představě
Cítil jsem Vaše vřelé objetí s nádechem nenávisti
Nemohu cítit Vaší lásku, já mohu cítit jen bolest!
Nevinnost bude porážet slabé a já obstojím ve zkoušce času
a andělé budou plakat v temnotě za hříchy mé duše, nemůže cítit
Vezmi mě pryč, na temné místo, kde všichni andělé a démoni pláčou..
vezmi mě pryč, na temný místo.. kde muži hledí do tváře Boha,
který lže
Slepý Spasili..Slepý Spasiteli, všichni zemřeme v zemi hříšníků
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy