Texty písní Kataklysm Victims Of This Fallen World As My World Burns

As My World Burns

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

As the world burns
We stand in line
In a shade of everlasting pain...
As the world burns
We stand in line
In a shade of everlasting pain...
What's this life for?
Tell me why we live to die!?
Enlighten my soul!
All I found was a locked door...

Contradictions for eternity
Opposite ways to serenity
No one knows, the truth for infinity
Awaiting the fall of this society

Answer me this infinite question
A question with an infinite answer!
Answer me this infinite question
A question with an infinite answer!

What are we here for?...
Jak svět hoří
Stojíme v řadách
Ve věčných stínech bolesti...
Jak svět hoří
Stojíme v řadách
Ve věčných stínech bolesti...
Co je to život?
Řekni mi, proč žijeme pro smrt!?
Pouč mou duši!
Vše co jsem našel bylo uzavřené...

Rozpory na věčnost
Oproti zvykům klidu
Nikdo neví, pravdu o nekonečnosti
Očekávání pádu této společnosti

Odpověz mi na nekončící otázku
Otázka s nekončící odpovědí!
Odpověz mi na nekončící otázku
Otázka s nekončící odpovědí!

Pro co jsme tady?...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy