Texty písní Kataklysm Victims Of This Fallen World I Remember

I Remember

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

From the light that blinds my eyes
The fire burns inside
From the memories of
Looking into your eyes
I felt your pain
The sadness of your soul
A life of broken dreams
A heart of gold
I can believe...
I remember
Like it was yesterday
I remember
I saw you slipping away
I remember
Like it was yesterday
Your blood flows through mine
I'm part of you
That will never die
The tears in your face
The tears in mine
It will never be the same
But the memories remain...
Ze světla mých očí
Oheň hoří uvnitř
Ze vzpomínek
Pohled do tvých očí
Cítil jsem tvou bolest
Smutek tvé duše
Život jako zlomené sny
Srdci ze zlata
Mohu věřit...
Pamatuji si
Jako by to bylo včera
Pamatuji si
Viděl jsem Tě vzdalovat se
Pamatuji si
Jako by to bylo včera
Tvá krev proudí mnou
Jsem tvoji součástí
Že nikdy nezemřeš
Slzy na tvé tváři
Slzy na mé tváři
Nikdy to nebude stejné
Ale vzpomínky zůstávají...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy