Texty písní Katatonia Dead End Kings Dead Letters

Dead Letters

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Vexation
Internal void
My dreams are getting darker and darker
And darker

Dim my lights
Time is frail
You shut my mind
But oh well
Trapped and choked
Erased my trail
Split the chest
My heart couldn't feel more pale

Only once could I see clear

Vexation
Internal void
My dreams are getting darker and darker
And darker

This life before me
Its blood runs so still
The call of the bird
The song that makes the hours go

The change inactive
Dead letters
Form these words

Dim my lights
One by one
The sordid pale
Broken run
Confined in escape
On burnt grass
Below the crest
Lier in wait for the ending

Songs that make the hours go
Mrzutosť
Vnútorne vyprázdniť
Moje sni sú stále temnejšie a temnejšie
A temnejšie

Moje matné svetla
Čas je krehký
Utíchol si moju myseľ
Ale ou dobre
Pasce a dusenie
Vymazal moju stopu
Rozdelil hrudník
Moje srdce sa nemôže cítiť bledšie

Len raz som videl jasne

Mrzutosť
Vnútorne vyprázdniť
Moje sni sú stále temnejšie a temnejšie
A temnejšie

Tento život predo mnou
Sú to stále krvavé ruiny
Volanie od vtáka
Pieseň, núti hodiny isť

Zmena neaktívne
Mŕtve Listy
Formujú tieto slová

Moje matné svetla
Po jednom
Špinavá bieda
Zlomená jazda
Uzavretá v úteku
Na spálenej ceste
Pod hrebeňom
Klamár čakajúci na ukončenie

Pieseň, núti hodiny isť
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy