Texty písní Katatonia The Longest Year Sold Heart

Sold Heart

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When my heart stops
Will my wings unfold
Did you know that I had no one but you

When my eyes close
Will your blood turn older
Did you know that I had no one but you

In the snow veil
Where the ring of promise fell
In the cool white air
One stood abiding
When the road turns
Will my ghost find freedom
Did you know that I have nothing
So I

Sold my love
Forgot the vow
It feels like nothing comes to mind
I pull the weight
And sing
That there's a new cloud over my grave
Now I know
That it did kill me when I could not have you
Sold my heart
Když se mé srdce zastavuje
moje křídla se rozevřou
Věděli jsi, že jsem neměl nikoho kromě Tebe

Když se moje oči zavřou
Bude vaše krev zase starší
Věděli jsi, že jsem neměl nikoho kromě Tebe

Ve sněhovém závoji
V případě, že kroužek slib padl
V chladném bílém vzduchu
Jeden dodržoval
Když se cesta stáčí
můj duch nalezne svobodu
Věděli jste, že nemám nic
tak jsem

Prodal jsem mou lásku
Zapomněl jsem na slib
Připadá mi to jako nic, co přijde na mysl
Tahám váhu
a zpívám
Že je tu nový mrak nad mým hrobem
Teď už vím
Že to přece zabilo mě, když jsem nemohl mít Tebe
Prodal jsem moje srdce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy